На засіданні профкому співробітників: 18.02.2016

Перше в цьому навчальному семестрі засідання профспілкового комітету співробітників університету відбулося 18 лютого 2016 р. в залі засідань Вченої ради. Було заслухано фінансовий звіт профкому за 2015 р. і бюджет на 2016 р. (доповідач О.В.Литвиненко), розглянуто питання про особливості поточного моменту (доповідач В.І.Молчанов) та про перебіг колдоговірної кампанії в університеті (доповідач В.О.Корсаков).

 Головний бухгалтер профкому О.В.Литвиненко поінформувала про ревізію фінансово-господарської діяльності профспілкової організації співробітників за 2015 р. та перспективний план надходжень і витрат на 2016 р. Відповідний акт розглянуто і схвалено ревізійною комісією та за результатами обговорення одноголосно підтримано профкомом. За даними профбюро про кількісний склад профспілкових організацій факультетів/інститутів і підрозділів університету бухгалтерією профкому сформовано кошторис надходжень і витрат на 2016 р., затверджений на поточному засіданні.

З другого питання порядку денного голова профкому В.І.Молчанов поінформував присутніх про законодавчу ініціативу окремих народних депутатів щодо змін до Закону України "Про професійні спілки", зареєстровану в парламенті під номером 3474. Новаторства передусім стосуються студентських профспілок, проте автори законопроекту не врахували неприпустимість будь-якого втручання, навіть законодавчого, в діяльність громадських організацій. До того ж зазначені пропозиції не мають підтримки в самих профспілкових організаціях, "удосконалити" діяльність яких вони покликані. Суттєвим є зауваження профспілок і до позицій профільних комітетів та головного юридичного управління, у тексті висновку якого необхідність внесення запропонованих змін пояснюється таким юридичним терміном, як "виглядає логічним". Очевидно, що владі вкрай необхідно знищити єдиний справжній опозиційний рух у країні, що опирається наступу на майнові, трудові та соціально-економічні права людей – професійні спілки. З огляду на такі дії влади вкотре просимо трудовий колектив НТУУ "КПІ" згуртуватись і поставити підпис у підписних листках "Проти прийняття законопроекту № 3474 "Про внесення змін до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" без погодження з профспілками".

Про поточний стан колдоговірної кампанії доповів заступник голови профкому В.О.Корсаков. На даний момент робочою комісією адміністрації та профкомів відпрацьовано виконання Колективного договору за минулий рік. Рішеннями вчених рад факультетів/інститутів визначені норми представництва та дати конференцій трудових колективів підрозділів. Процедура висунення та вибору делегатів від студентів повинна здійснюватися шляхом прямих таємних виборів і забезпечуватися органами студентського самоврядування університету.

 Інф. профкому співробітників