Ви є тут

На засіданні Вченої ради: 08.02.2016


Кампус КПІ. Головний корпус університету взимку

8 лютого 2016 року відбулося чергове засідання Вченої ради університету.

Розпочалося воно з нагородження: Оксані Вергініївні Дьяковій було вручено посвідчення "Заслужений тренер України". Доповідав зав. каф. спортивного вдосконалення Юрій Володимирович Новицький.

Затим розглядалися конкурсні справи, зокрема затвердження кандидатур на стипендію Кабінету Міністрів України, питання про підтримку на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2016 р. та ін.

Після цього було заслухано звіт проректора з наукової роботи М.Ю. Ільченка за 2015 р. "Нагальні завдання і нові можливості активізації наукової та інноваційної діяльності". Михайло Юхимович зауважив, що знаковою подією в науково-інноваційній діяльності університету в 2015 році стало утворення інноваційно-виробничого Об'єднання "Київська політехніка" за участю семи провідних високотехнологічних підприємств Києва. Крім того, він охарактеризував такі аспекти діяльності університету, як підготовка наукових кадрів, науково-дослідна робота студентів, діяльність молодих учених університету, виконання держбюджетних тем, ініціативні науково-дослідні роботи, міжнародні наукові та науково-технічні проекти, напрями співпраці КПІ з науковими установами НАН України, інноваційна діяльність, охорона об'єктів права інтелектуальної власності, наукові видання університету та ін.

Далі було розглянуто питання про підсумки міжнародної діяльності у 2015 р. та завдання на 2016 р. Доповідав проректор С.І. Сидоренко. Він повідомив про загальну кількість проведених міжнародних заходів, прийом іноземних громадян на навчання. Також Сергій Іванович зауважив, що у структурі ДМС посилено напрями міжнародних відносин, юридичний супровід міжнародної діяльності, створено відділ організаційного забезпечення міжнародної діяльності університету. Крім того, він відмітив, що міжнародну діяльність введено як четверту складову до системи рейтингування кафедр.

Насамкінець було розглянуто поточні справи.

А.А. Мельниченко, учений секретар НТУУ "КПІ"

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій