30 жовтня в НТУУ "КПІ" відбулась V Міжнародна науково-методична конференція "Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології", організована кафедрою англійської мови технічного спрямування №1 факультету лінгвістики.

У конференції взяли участь викладачі та науковці НТУУ “КПІ”, Національного авіаційного університету, Національного університету “Львівська політехніка”, Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова, Одеської національної академії харчових технологій, представники Навчально-наукового центру професійно-технічної освіти НАПН України.

На пленарному засіданні американська викладачка Райан Сенека представила інформацію щодо інноваційних підходів у викладанні англійської мови, які вже використовуються у Південній Кореї, Японії, Фінляндії й США. 

Доцент кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови ФЛ НТУУ "КПІ" кандидат філологічних наук Вікторія Котвицька виступила з доповіддю про семантичну адаптацію англіцизмів у німецькій мові. Викладач кафедри англійської мови гуманітарного спрямування №3 ФЛ НТУУ "КПІ" кандидат філологічних наук Ганна Колосова зробила доповідь на тему "Ономастикон мемуарів Вінстона Черчилля "My early life": семантичний та функціональний аспекти". Старший викладач кафедри англійської мови технічного спрямування №2 ФЛ НТУУ "КПІ" кандидат педагогічних наук Єлизавета Крюкова представила доповідь “Підготовка майбутнього викладача вищого навчального закладу до впровадження інтерактивних педагогічних технологій”.

У доповідях на секційних засіданнях висвітлювались сучасні методи та техніки формування усіх типів мовних та мовленнєвих компетенцій у студентів технічних спеціальностей. Зокрема, було висвітлено такі теми: методи вивчення новітньої термінології, методи формування культури писемного мовлення та підбір текстів-зразків для навчання, навчання монологічного мовлення за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, використання сучасних стилів викладання, використання комп'ютерних технологій на практичних заняттях та розглядались новітні методи навчання: дискусія та рольова гра. Окрім цього, доповідачі торкались і багатьох інших тем, що є досить важливими у процесі підготовки сучасного викладача вищої технічної школи.

Тези доповідей опубліковані окремою збіркою, а також доступні на сайті кафедри АМТС №1.

Анастасія Парахневич, викладач кафедри АМТС№1 ФЛ

Дата події