19 березня в ІЕЕ було проведено моніторинг проекту CENEAST "Реформування програм у сфері містобудівництва на просторі східного сусідства" за програмою TEMPUS.

Метою проекту є оновлення навчальних програм бакалаврів, спеціалістів і магістрів та аспірантських програм новими модулями (напрямами) з організації енергетично та екологічно стійкого, доступного та здорового навколишнього середовища й забудови у ВНЗ Білорусі, Росії та України з метою підвищення якості освіти та її відповідності потребам ринку праці; трансфер Болонського освітнього досвіду до університетів країн східносусідського партнерства; розробка віртуальної мережевої міжвузівської освітньої системи в рамках кооперації університетів ЕС і країн східносусідського партнерства в галузі освіти та наукових досліджень; навчання персоналу університетів і, щонайменше, 240 студентів.

До складу моніторингової місії входили представники Національного Еразмус+ офісу в Україні: менеджер з моніторингу проектів Олена Оржель та менеджер з аналітичної роботи Жанна Таланова. На моніторингу були присутні представники закордонного та українських університетів-учасників консорціуму, вітчизняних компаній, студенти та викладачі ІЕЕ НТУУ "КПІ".

З доповідями виступили учасники консорціуму: Артурас Каклаускас – представник координатора проекту – Вільнюського технічного університету ім. Гедимінаса (Литва), Анжела Пятова, координатор проекту CENEAST від України, Володимир Прокопенко, відповідальна особа від НТУУ "КПІ", Ірина Порункова і Наталія Самійленко – представники учасника консорціуму – НТУ "ХПІ", Олег Левченко – зав. каф. охорони праці, промислової та цивільної безпеки ІЕЕ НТУУ "КПІ". Позитивні оцінки результатів проекту висловили представники роботодавців: Олена Мінчук з Асоціації інженерів-енергетиків України та Олег Розумовський – управляючий партнер ТОВ "Інженерна логіка". В обговоренні також взяли участь заступники директора ІЕЕ Олександр Данілін та Анатолій Ган, керівник міжнародного офісу ІЕЕ Олег Коцар, координатор з міжнародної роботи ІЕЕ Юлія Чернецька, доценти Володимир Находов, Василь Калінчик, Віталій Побігайло, магістри та аспіранти ІЕЕ Валерія Процько, Віталій Опришко, Дмитро Іванько, Віталій Калінчик.

Моніторингова місія спілкувалася також зі студентами ІЕЕ НТУУ "КПІ", залученими до реалізації проекту. Студенти розповіли про власне бачення напрямів модернізації національної системи освіти та висловили власні думки про шляхи підвищення ефективності запровадження розроблених модулів в університеті.

У підсумковій резолюції представники Національного Еразмус+ офісу високо оцінили досягнення проектних команд із розробки та впровадження навчальних модулів. Зазначено, що загалом заходи здійснюються згідно з планом; створено навчальні модулі і розроблено плани впровадження їх у навчальний процес. Водночас, було висловлено зауваження щодо недостатньої популяризації та інформування зацікавлених сторін про результати проекту CENEAST та інших проектів програми TEMPUS загалом.

Моніторингова комісія висловила сподівання, що результати проекту будуть запроваджені в НТУУ "КПІ" і поширені в інших університетах України.

В.В.Прокопенко,  заст. директора ІЕЕ

Дата події