8 грудня 2015 року у виставковій залі Наукового парку "Київська політехніка" відбулася конференція "Ресурсоефективність роботи підприємств Київського регіону", в ході якої було презентовано результати проектів ресурcоефективного та більш чистого виробництва в Київському регіоні за підсумками 2015 року.

Конференцію організовано в рамках проекту Організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) в Україні "Сприяння адаптації та впровадженню ресурсоефективного та більш чистого виробництва шляхом створення і роботи Центру більш чистого виробництва в Україні".

Протягом 2015 року у Проекті взяли участь 6 підприємств Київського регіону. За результатами їх комплексного технічного аудиту Центром запропоновано технічні рішення, які забезпечують:

  • скорочення споживання води на 100300 м3/рік;
  • економію природного газу на 4403 м3/рік;
  • економію електроенергії на 128464 кВт·год/рік;
  • зниження використання матеріалів на 94 т/рік;
  • зниження викидів СО2 на 64 т/рік.

Загальний економічний ефект, який може бути досягнутий від реалізації запропонованих рішень, складає близько 2,1 млн грн/рік.

Конференцію відкрив заступник проректора з наукової роботи НТУУ "КПІ" Валерій Барбаш. Він особливо відмітив необхідність якісної підготовки інженерних та управлінських кадрів зі спеціалізацією в галузі ресурсоефективного і більш чистого виробництва і повідомив, що університет надає особливу підтримку дослідникам, які працюють над цією проблематикою.

Звертаючись до учасників конференції з вітальним словом, заступник голови Місії Посольства Австрії в Україні Клаус Іро наголосив, що підвищення енерго- і ресурсоефективності промислової діяльності наразі є викликом, що має глобальний характер. Це наочно продемонстрував порядок денний нещодавнього Кліматичного саміту в Парижі. Для України, за словами дипломата, ці питання є особливо актуальними з огляду на те, що українська економіка має один з найвищих у світі показників енерговитратності виробничих процесів.

За словами координатора проектів зі сталого використання енергоресурсів Швейцарського бюро співробітництва в Україні Ганни Кузнецової, проект зі сприяння адаптації та впровадженню ресурсоефективного та більш чистого виробництва в Україні спрямований на надання якісних послуг підприємствам, які прагнуть дос ягти європейських стандартів ресурсоефективності.

Директор департаменту корпоративної безпеки Українського союзу промисловців і підприємців Сергій Худобін зазначив, що визначні результати, яких вдалося досягти підприємствам-учасникам проекту, свідчать про необхідність поширення цього досвіду на інші регіони і залучення до участі у проекті нових підприємств. На його думку, успіху проекту в Україні активно сприятиме вагомий науковий потенціал вітчизняних університетів і академічних установ.

Директор Центру ресурсоефективного і чистого виробництва Ігор Шилович підкреслив, що, як показує досвід підприємств-учасників проекту, переважна більшість запропонованих Центром технічних рішень не потребує залучення підприємством додаткових інвестицій, а ефектом від їх впровадження може бути відчутне скорочення неефективних ресурсо- та енерговитрат.

Усього в конференції взяли участь представники понад 30 підприємств, науково-дослідних і конструкторських організацій, міжнародних фондів.

Конференція "Ресурсоефективність роботи підприємств Київського регіону" проводилася з метою розширення кількості учасників проекту ЮНІДО, залучення нових підприємств та підвищення обізнаності громадськості, компаній, наукових кіл та інших зацікавлених осіб про ресурсоефективне та більш чисте виробництво (РЕЧВ). Починаючи з 2013 року Центром ресурсоефективного та чистого виробництва було обстежено 50 підприємств у чотирьох регіонах України (Київському, Вінницькому, Одеському і Запорізькому), підготовлено понад 40 сертифікованих експертів з РЕЧВ. З 2015 року представництва Центру працюють також у Львівському і Харківському регіонах.

Інф. Центру ресурсоефективного та чистого виробництва

Дата події