28 жовтня 2015 р. на факультеті авіаційних і космічних систем НТУУ "КПІ" відбулася Науково-практична конференція-семінар "Аномальні явища – методологія та практика досліджень. 10-річний досвід УНДЦА "Зонд". До конференції було відкрито стенд, присвячений сучасному стану проблематики вивчення аерокосмічних явищ, а також видано збірник наукових праць англійською і українською мовами "Аномальні явища: методологія та практика досліджень". До редколегії і авторського колективу збірника увійшли вчені з України, США, Австрії, Нідерландів, Іспанії та інших країн.

Відкриваючи конференцію, декан ФАКС д.т.н., проф. О.В.Збруцький зазначив важливість дослідження аерокосмічних явищ і той факт, що робота із їх вивчення ведеться у провідних космічних державах. Голова Українського науково-дослідного центру вивчення аномалій (УНДЦА) "Зонд" к.т.н., доц. А.С.Білик підкреслив необхідність такого вивчення з точки зору національної безпеки та отримання новітніх технологій, а також розповів про основні досягнення Центру за 10 років діяльності у цій галузі. З лекціями і доповідями виступили голова загальнофізичного відділу к.т.н. О.Л.Кульський, голова інформаційно-технічного відділу О.Г.Кириченко, заслужений випробувач космічної техніки О.П.Прус, голова експериментально-конструкторського відділу М.І.Миронов. На завершення конференції відбувся круглий стіл, на якому обговорювались перспективи розвитку вітчизняної науки в напрямку вивчення аномальних явищ. У виступах наголошувалося, що кінцева мета досліджень феномену аномальних явищ – це формування їх наукової картини як частини наукової картини світу в цілому.

УНДЦА "Зонд" за 10 років провів більше 30 експедицій та виїзних досліджень, отримав унікальні матеріали та зразки, розробив методологію ототожнення аномальних аерокосмічних явищ на основі апарату нечітких множин та спеціалізоване програмне забезпечення, яке використовується при аналізі повідомлень. Центр співпрацює із багатьма зарубіжними колегами та організаціями, ведеться обмін досвідом та напрацьованими методиками досліджень.

Учасники Центру беруть активну участь у наукових конференціях "Гіротехнології, навігація, керування рухом та конструювання авіаційно-космічної техніки" (під егідою ФАКС НТУУ "КПІ"), "Політ" (під егідою НАУ) та інших; вони опублікували більше 100 статей, 8 книг і брошур.

Щорічно Центром реєструється 40-50 повідомлень про спостереження аномальних явищ в Україні, основна частка яких – не ототожнені аерокосмічні феномени. Після ретельного аналізу і ототожнення залишається близько 5-10% повідомлень, які справді містять фактори аномальності та становлять інтерес для науки. Вивчення аномальних явищ розкриває можливість розвитку спочатку наукового пізнання, а в подальшому, можливо, і людського життя як у далечінь космічного простору, так і у глибини світу елементарних частинок.

Центр співпрацює зі ЗМІ, насамперед з метою збору повідомлень та популяризації свідомого ставлення потенційних очевидців до аномальних явищ. Двічі на місяць на ФАКС відбуваються відкриті наукові засідання координаційної ради Центру. Запрошуємо всіх небайдужих долучитися до вивчення суміжних галузей науки, які можуть стати одним із джерел технологій майбутнього.

Інф. ФАКС

Дата події