Зустріч з очільниками Британської Ради в Україні

Про нові програми вивчення англійської мови і не лише про них йшла мова під час зустрічі очільників Британської Ради в Україні з керівництвом НТУУ «КПІ».

Зустріч ця відбулася 2 жовтня. До КПІ завітали директор Британської Ради в Україні Саймон Вільямс, його заступник Наташа Василюк і керівник навчальних програм Людмила Таценко. Спілкувалися з гостями ректор НТУУ «КПІ» академік НАН України Михайло Згуровський, перший проректор академік НАН України Юрій Якименко, проректор з міжнародних зв’язків член-кореспондент НАН України Сергій Сидоренко, директор Центру міжнародної освіти КПІ Володимир Коваль та інші.

Ректор розповів гостям про традиції університету та про шляхи, якими прямує університет як визнаний лідер впровадження у навчально-наукову діяльність інноваційних програм. Звичайно, не обійшов він увагою і створеної в університеті екосистеми «Sikorsky Challenge» та фестивалю інноваційних проектів під такою назвою, який небавом уже вчетверте відбудеться в університеті. Учасники розмови згадали й про те, що історія діяльності Британської Ради в Україні розпочиналася саме з КПІ, адже тут розташовувався перший офіс українського відділення British Council, і саме сюди впродовж майже 10 років приходили учасники різноманітних освітніх та інших проектів, які вона реалізовувала.

Учасники зустрічі, чи радше, наради про напрями можливої співпраці, обговорили також два важливі питання.

Перше – про започаткування в КПІ курсів удосконалення англійської мови для викладачів випускових кафедр. Це дасть змогу розпочати викладання профільних дисциплін англійською мовою як для іноземних, так і для українських студентів. Приблизно 50 наших викладачів зможуть поглибити свої знання англійської у відповідних професійних галузях. Вони і стануть засновниками програм викладання спеціальних курсів англійською мовою в нашому університеті. Це відкриває перед КПІ широкі перспективи, оскільки завдяки цьому університет може вийти на міжнародний трансфер освітніх послуг. Власне, рішення про впровадження такої англомовної підготовки давно вже ухвалено, але реальність поки що відстає від задекларованих у ньому намірів, тому й такою важливою є для університету участь у такому проекті.

Не менш цікавою є друга програма, про яку йшлося на зустрічі, – програма розвитку потенціалу лідерського потенціалу університетів України. Усього в ній упродовж трьох років братимуть участь 40 українських вишів. Під словом «лідери» маються на увазі найактивніші і найталановитіші представники управлінської, академічної та студентської спільнот. По 5-7 таких людей з кожного університету після проходження навчання мають відігравати роль лідерів розвитку потенціалу університету, носіїв ідеї реформ і напрямів, у якому їх слід реалізовувати. Участь у цій програмі, до речі, надасть нам унікальний шанс значно підвищити власні позиції в міжнародних рейтингах університетів.

Незабаром, уже в жовтні цього року буде оголошено конкурс заявок та відбір 10 університетів для участі у першому етапі програми, який проходитиме з лютого 2016 до лютого 2017 років. Британська Рада надасть певну кількість грантів, аби кожен український виш знайшов для підтримки в роботі над проектом британський університет, що відповідає його профілю.

Програма, як вказано вище, розрахована на 3 роки. Тож у 2018 році очікуються такі результати від її реалізації: створення національної мережі фахівців, які будуть тією рушійною силою, що забезпечуватиме впровадження системних змін у своїх університетах; налагодження між 40 українськими і 40 британськими вищими навчальними закладами партнерських обмінів; запровадження механізмів розповсюдження, співпраці та обміну ефективними практиками розвитку лідерського потенціалу; ефективне застосування лідерського потенціалу в системі вищої совіти України та окремих університетів тощо.