На засіданні Вченої ради: 12.05.2015

12 травня 2015 р. відбулося чергове засідання Вченої ради університету.

Розпочалося воно поздоровленням ювіляра – завідувача кафедри загальної та теоретичної фізики академіка НАН України, д.ф.-м.н., професора Вадима Михайловича Локтєва.

Першим питанням порядку денного була інформація про хід впровадження в університеті положень Закону України "Про вищу освіту".  Доповідав перший проректор Ю.І.Якименко.  Він поінформував про ті зміни, які мають відбутися у зв'язку із прийняттям Закону, а саме про дипломи та додатки НТУУ "КПІ", укрупнення галузей знань (з 54 до 27) і спеціальностей (з 514 до 111), перехід на 30-годинний кредит, поступовий перехід на 600-годинне педнавантаження, надання 25% дисциплін вільного вибору для студентів та протидію і запобігання плагіату.

Далі були конкурсні питання і поточні справи, зокрема питання про запровадження нової почесної відзнаки "Видатний діяч НТУУ "КПІ", якою будуть нагороджуватися працівники НТУУ "КПІ", що зробили вагомий внесок у розбудову та розвиток університету, формування наукових шкіл та підготовку висококваліфікованих фахівців. Відзнака буде присвоюватися відкритим голосуванням на Вченій раді університету за рекомендацією експертно-правової комісії. Планується, що нагородженим буде видаватися диплом та пам'ятна медаль.

Крім того, було розглянуто питання про порядок впровадження в університеті положень Кодексу честі НТУУ "КПІ". Доповідав учений секретар А.А. Мельниченко.  Він повідомив про те, що Кодекс буде розроблено у формі брошури, яка міститиме основні положення цього документа. Ректор НТУУ "КПІ" М.З. Згуровський першим долучився до підписання Кодексу честі, тим самим виявивши підтримку нового етапу в житті університету.

А.А. Мельниченко, вчений секретар НТУУ "КПІ"