24 квітня 2015 р. у нашому університеті відбувся семінар, приурочений до Всесвітнього дня інтелектуальної власності. Його провели з ініціативи кафедри конструювання верстатів і машин ММІ (завідувач професор В.Б.Струтинський) та за підтримки департаменту науки та інноватики КПІ з метою підвищення правосвідомості у сфері інтелектуальної власності. У роботі семінару взяли участь провідні вітчизняні фахівці в галузі інтелектуальної власності, члени експертно-консультативної комісії з питань інтелектуальної власності, студенти і викладачі спеціальності "Інтелектуальна власність" ММІ, ФСП,  співробітники департаменту науки та інноватики НТУУ "КПІ".

Учасників семінару привітали: М.Ю.Ільченко – проректор з наукової роботи НТУУ "КПІ", академік НАН України;  М.В.Паладій – один з фундаторів системи інтелектуальної власності України;  М.І.Бобир – директор ММІ. Потім, з нагоди 15-ї річниці Всесвітнього дня інтелектуальної власності, співробітникам і студентам університету були вручені відзнаки за активну діяльність у галузі інтелектуальної власності.

Учасники семінару заслухали доповіді, що стосувалися актуальних питань судової експертизи у сфері інтелектуальної власності (Н.В.Кисіль, заст. директора НДІ судової експертизи); спеціалізованих видів патентів (А.С.Ромашко,  О.В.Литвин, доценти кафедри КВМ); комерціалізації інноваційних розробок (Т.В.Покшевницька,  менеджер Національної мережі трансферу технологій);  державно-приватного партнерства (Б.М.Падучак, доцент ФСП); захисту об'єктів права в НАНУ (С.А.Клименко, М.Ю.Копейкіна, Інститут надтвердих матеріалів); основних міжнародних договорів (Я.Я.Лемберг, студентка магістратури, переможниця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму "Інтелектуальна власність") та ін.

Тематика представлених доповідей щороку розширюється й охоплює питання, що стосуються різних сфер інтелектуальної власності та взаємовідносин, які виникають у процесі створення об'єктів інтелектуальної власності та реалізації і захисту прав на них. Такі семінари сприяють зацікавленості студентів проблемами інтелектуальної власності та її використання у майбутній професійній діяльності.

Подібні семінари об'єднують фахівців, що опікуються інтелектуальною власністю в різних галузях: науці, освіті, промисловості, судочинстві. Грамотність суспільства у питаннях інтелектуальної власності сприятиме цивілізованим відносинам між державою і її громадянами та в міжнародній діяльності.

В.Б.Струтинський, д.т.н., завідувач кафедри,
О.А.Фоя, ст. викладач кафедри конструювання верстатів і машин ММІ

Дата події