26 лютого Рада молодих учених НТУУ "КПІ" провела черговий тематичний семінар на тему "Ініціативні дослідження в НТУУ "КПІ" та їх перспективні напрямки як спосіб організації колективної та міждисциплінарної роботи".

У семінарі взяли участь викладачі, аспіранти та студенти університету.

Учасників семінару привітав заступник проректора з наукової роботи В.Й. Котовський, який розповів про статистику ініціативних науково-дослідних робіт за 2014 рік. Він наголосив, що важли­вим завданням є залучення до активної участі у фундаментальних дослідженнях молодих науковців-викладачів, створення умов найталановитішим молодим ученим для проведення самостійних досліджень та вироблення у них навичок керівництва науковими колективами.

Асистент кафедри менеджменту ФММ Ганна Жалдак акцентувала увагу присутніх на основних моментах організації ініціативних груп та їх досліджень і розповіла про деякі ініціативні НДР на кафедрах ФММ. Вона нагадала, що ФММ є лідером серед факультетів щодо виконання  ініціативних НДР: нині на ньому виконується 22 ініціативні прикладні наукові роботи. У 2014 році в рамках виконання ініціативних тем на факультеті видано 25 монографій, 3 підручники, 5 навчальних посібників з грифом МОН, захищено 21 кандидатську дисертацію, опубліковано 686 наукових статей.

На семінарі було розглянуто й питання про ініціативні розробки в ІТ галузі. Про них поінформував присутніх старший викладач ІТС Олександр Мазуренко. Він розкрив принципи функ­ціонування Інтернет-робочих платформ, розповів про те, де можна дізнатися про попит на сучасні технології, знайти споживачів на власні розробки, а також набути певних знань та вмінь.

Цікавими були приклади вже реалізованих проектів. Вони є свідченням того, що будь-який фахівець НТУУ "КПІ", який має сучасні ґрунтовні знання у своїй галузі, має можливість не тільки підвищувати якість своїх знань і вмінь на практиці, а й отримувати додатковий заробіток.

Богдан Романов, аспірант, заступник голови РМВ НТУУ "КПІ"

Дата події