На засіданні Вченої ради: 02.02.2015

2 лютого 2015 р. відбулося чергове засідання Вченої ради університету.

Розпочалося воно поздоровленням ювілярів: директора з навчальних програм Центру міжнародної освіти к.т.н., професора Б.А.Циганка та завідувача кафедри прикладної фізики д.т.н., професора С.О.Воронова.

Першим питанням порядку денного був звіт проректора з наукової роботи М.Ю.Ільченка  за 2014 р. на тему "Наука та інновації. Розвиток в умовах форс-мажору". Михайло Юхимович надав інформацію про підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів в університеті, науково-дослідну роботу студентів, кадрове забезпечення та бюджет наукової діяльності, основні результати виконання восьми комплексних програм університету, інноваційну діяльність та комерціалізацію результатів наукових досліджень і розробок. Крім того, було повідомлено про результати міжнародного наукового і науково-технічного співробітництва та досягнення науковців НТУУ "КПІ".

Слід відзначити, що в 2014 році департамент науки та інноватики здійснював свою діяльність відповідно до "Стратегії розвитку НТУУ "КПІ", плану дій з її виконання та забезпечив отримання позитивних результатів наукової та інноваційної діяльності університету.

Наступним питанням порядку денного були підсумки міжнародної діяльності у 2014 р. та завдання на 2015 р. Доповідав проректор з міжнародних зв'язків С.І.Сидоренко. Сергій Іванович поінформував про  міжнародні контракти, прийом на навчання іноземних громадян, угоди про студентські обміни, освітні проекти та гранти.

У 2014 р. міжнародна діяльність університету здійснювалась у рамках "Стратегії розвитку НТУУ "КПІ" на період 2012-2020 роки" та Плану дій по її виконанню і в цілому забезпечила позитивні результати.

Наприкінці були розглянуті конкурсні питання і поточні справи.

А.А. Мельниченко, вчений секретар НТУУ "КПІ"