Ви є тут

Міжнародна конференція на ХТФIV Міжнародна науково-практична конференція "Комп'ютерне моделювання в хімії, технологіях і системах сталого розвитку – КМХТ-2014", присвячена 40-річчю відкриття першої в Україні кафедри кібернетики хіміко-технологічних процесів, пройшла 13-16 травня 2014 р. на базі кафедри кібернетики хіміко-технологічних процесів ХТФ. Безумовний успіх й інтерес, який викликали попередні конференції у 2008, 2010 і 2012 рр., продемонстрували їх затребуваність в середовищі наукової громадськості і виробничих структурах. У конференції КМХТ-2014 взяли участь близько 150 науковців (53 доповіді), зокрема представники України, Росії, Німеччини, Швейцарії, Польщі.

В.о. завідувача кафедри Т.В.Бойко у вступному слові відмітила, що продовження роботи конференції – гідний пам'ятник її засновнику і організатору професору Г.О.Статюсі.

Традиційний майданчик конференції, присвячений проблемам використання комп'ютерних технологій у сучасних хіміко-технологічних виробництвах, став зручним місцем спілкування вчених, розробників моделюючих систем, серйозних споживачів цих програмних продуктів, а також студентів напряму "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології". В Україні це єдина конференція, присвячена проблемам використання комп'ютерних технологій в сучасних хіміко-технологічних виробництвах.

У рамках конференції працювало сім секцій: "Комп'ютерна підтримка виробничих процесів", "Комп'ютерне моделювання хіміко-технологічних та біохімічних процесів і систем", "Комп'ютерне моделювання в хімії, комп'ютерні методи синтезу нових речовин", "Комп'ютерне моделювання аварійних ситуацій та створення комп'ютерних тренажерів для хімічної промисловості", "Комп'ютерне моделювання природоохоронних процесів", "Сталий розвиток регіонів", "Комп'ютерно-інформаційні технології в багаторівневій вищій освіті". За матеріалами конференції видано збірник наукових статей.

Представлені на конференції наукові й практичні роботи в галузі комп'ютерного моделювання технологічних, виробничих та природоохоронних процесів сприятимуть переходу до екотехнологій та сталого розвитку держави.

Інф. ХТФ

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій