Восьма міжнародна науково-практична конференція "Соціальна робота: теорія, історія, інноватика"

Восьма міжнародна науково-практична конференція "Соціальна робота: теорія, історія, інноватика" пройшла 15-16 травня 2014 р. у НТУУ "КПІ". Її організаторами виступили кафедра соціології ФСП, Центр досліджень соціальної політики (Університет Корвінус, Будапешт), Талліннський технологічний університет, Вестон консалтинг (Варшава), Київський філіал Українського інституту позитивної крос-культурної психотерапії та менеджменту СПД "INSPIRIS" та ін. Оргкомітет відібрав понад 100 заявок на участь у конференції. Представити свої доповіді висловили бажання не лише викладачі і студенти ВНЗ, а й практикуючі соціальні працівники. 

Найбільше учасників було з НТУУ "КПІ", КНУ ім. Т.Шевченка, Національної академії державного управління при Президентові України, Академії праці, соціальних відносин і туризму; Інституту людини Київського університету ім. Б.Грінченка, Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна". Відвідали захід і студенти Київського професійно-педагогічного коледжу ім. А.Макаренка. Були також учасники з Київського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, благодійної організації "Асоціація паліативної та хоспісної допомоги", Київського міського центру соціальної, професійної і трудової реабілітації інвалідів.

Серед іногородніх інституційних учасників – ДНУ ім. О. Гончара; Запорізький НУ; НУ "Львівська політехніка", Харківська гуманітарно-педагогічна академія, Харківський національний автомобільно-дорожній університет; Центр творчості дітей та юнацтва Галичини (м. Львів); Одеський НПУ, Одеський НУ ім. І.І.Мечникова; Східноукраїнський НУ ім. В.Даля (м. Луганськ); Чернівецький НУ ім. Ю.Федьковича (м. Чернівці).

На пленарному засіданні виступили декан ФСП к.філос.н. Анатолій Мельниченко, в.о. зав. кафедри соціології д.соц.н, проф. Павло Кутуєв, д.політ.н., проф. кафедри соціальної роботи та практичної психології Академії праці, соціальних відносин і туризму Т.Семигіна; д.психол.н., проф. кафедри соціальної та прикладної психології ОНУ ім. І.І.Мечникова О.Яремчук; голова правління Благодійної організації "Асоціація паліативної та хоспісної допомоги", соціальний працівник НДСЛ "Охматдит", магістр соціальної роботи О.Вольф; к.пед.н., доц. кафедри соціальної роботи і педагогіки Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" І.Іванова; докторантка Національної академії державного управління, к.пед.н, доц. Східноукраїнського НУ ім. В.Даля Клавдія Дубич; головний спеціаліст відділу соціального інспектування та соціальної роботи Київського міського центру соціальних служб, аспірант Інституту людини Київського університету ім. Б.Грінченка Лариса Остролуцька. Цікавими та інноваційними були доповіді Адама Рихліка (Польща), координатора міжнародних соціальних проектів YMCA Європи, та Н.Вайнілович – соціального працівника Київського міського центру соціальної, професійної і трудової реабілітації інвалідів.

У ході секційних дискусій піднімалися актуальні для сучасної соціальної роботи теми та контексти – соціальна політика та соціальна робота з урахуванням соцієтальних складових мультикультуралізму, підходів до підготовки фахівців соціальної роботи, ціннісних орієнтацій молоді за умов сучасної трансформації, сучасних викликів, що стоять перед соціальними працівниками, формування професійної термінології в соціальній роботі.

Наступного дня відбулися два майстер-класи. "Театральна імпровізація в роботі з соціальними групами" був присвячений практичним особливостям проведення занять з театральної імпровізації, в тому числі з плейбек-театру. Учасники відчули на собі, що являє собою гра акторів плейбек-театру завдяки різноманітним вправам з театральної імпровізації та деяким формам плейбек-театру. Проводила його арт-терапевт, тренер соціально-психологічного тренінгу, актриса Київського Playback-театру "Dеjа vu plus", член Східноукраїнської асоціації арт-терапії Наталія Вайнілович.

Майстер-клас "Самодопомога в повсякденному житті, метод позитивної психотерапії в дії" допоміг учасникам доторкнутися до світу позитивної психотерапії та ознайомитися з інструментами самодопомоги. Яскраві приклади застосування різних підходів та методів позитивної психотерапії в різноманітних повсякденних життєвих ситуаціях допоміг учасникам заходу закріпити отримані знання. Майстер-клас проводила Катерина Овчарек, практикуючий психотерапевт, директор Київського філіалу Українського інституту позитивної крос-культурної психотерапії та менеджменту СПД "INSPIRIS".

А.Мігалуш, О.Якубін, викладачі кафедри соціології