У сучасній промисловості широко використовуються сипучі матеріали. Зокрема, в металургійному та електротермічному виробництвах не обійтися без вуглецевих порошків з певними електричними, хімічними та тепловими характеристиками. Науковий співробітник кафедри хімічного, полімерного та силікатного машинобудування ІХФ Тарас Чирка присвятив свої експериментально-теоретичні дослідження визначенню теплопровідності та електропровідності сипучих вуглецевих матеріалів, встановленню кореляційної залежності між ними, визначенню впливу властивостей сипучих вуглецевих матеріалів на температурні поля в високотемпературному агрегаті. Значущість та результативність досліджень у 2014 р. було відзначено стипендією Кабінету Міністрів України для молодих учених.

Тарас Всеволодович Чирка – випускник КПІ 2010 р., диплом магістра отримав на кафедрі теоретичної та промислової теплотехніки ТЕФ (науковий керівник к.т.н., доц. М.Ф.Боженко). З 2010 по 2013 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі хімічного, полімерного та силікатного машинобудування ІХФ і працював за сумісництвом у науково-дослідному центрі "Ресурсозберігаючі технології", очолюваному д.т.н., проф. Є.М.Пановим.

Під керівництвом к.т.н., доц. Г.М.Васильченка за час навчання в аспірантурі Т.В.Чирка займався важливою науковою проблемою – дослідженням сипучих вуглецевих матеріалів. У результаті наполегливої праці раніше закінчив навчання та захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.06 – "Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика". На даний момент працює науковим співробітником на кафедрі хімічного, полімерного та силікат­ного машинобудування ІХФ та в НДЦ "Ресурсозберігаючі технології" НТУУ "КПІ". Наукові інтереси пов'язані з дослідженням фізичних властивостей вуглецевих матеріалів, ресурсо- та енергозбереженням у високотемпературних процесах.

Тарас Чирка є автором 43 публікацій, у тому числі 1 монографії, 5 патентів. Побажаємо молодому досліднику подальших творчих успіхів!

Інф. ІХФ