Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління

9-11 квітня 2014 р. на ФММ відбулася ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління". Серед організаторів конференції – НТУУ "КПІ" та Наукове товариство студентів та аспірантів факультету менеджменту та маркетингу. Учасники конференції мали змогу взяти участь у роботі п'яти секцій: "Менеджмент", "Економіка підприємства", "Міжнародна економічна діяльність", "Маркетинг" та "Математичні методи та інформаційні технології в економіці".

Цього року тези доповідей надійшли від 148 учасників з 10 різних університетів і організацій України, Австрії та Німеччини. Серед учасників були представники провідних вітчизняних та іноземних ВНЗ й установ – ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", НТУУ "КПІ", КНЕУ, НУ "Львівська політехніка", Міжнародного науково-технічного університету ім. Ю.Бугая, Черкаського НУ ім. Б.Хмельницького, Грацького університету ім. Карла і Франца (Австрія), Університету імені Фрідріха Шиллера (Німеччина).

Урочисте відкриття відбулося в залі засідань Вченої ради. Учасників привітали заступник декана з наукової роботи ФММ О.В.Зозульов, представники програмного комітету С.О.Тульчинська, С.В.Войтко, М.О.Базь. Увагу учасників привернули пленарні доповіді д.т.н., професора кафедри менеджменту О.Ф.Морозова "Стратегічна соціально-зорієнтована система збалансованої діяльності" та д.е.н., професора кафедри міжнародної економіки С.В.Войтка "Визначення стану країн та прогнозування майбутнього на основі інтегральних індексів".

11 квітня були підведені підсумки роботи конференції та відбулося нагородження кращих доповідачів грамотами і призами від постійного партнера ФММ – корпорації "Оболонь". Слід відзначити, що географія учасників і сфера їх наукових інтересів з кожним роком розширюється, а наукові роботи стають більш глибокими і самобутніми. Організатори конференції дякують усім за плідну співпрацю та сподіваються на подальший розвиток конференції.

Н.Котова, голова НТСА ФММ