Міжнародна співпраця кафедри конструювання верстатів та машин

22–23 листопада 2013 р. в  Гомельському державному технічному університеті (ГДТУ) ім. П.О.Сухого (Республіка Білорусь) на запрошення ректора університету С.І.Тимошина викладачі ММІ НТУУ "КПІ" – завідувач кафедри конструювання верстатів та машин д.т.н., проф. В.Б.Струтинський та доцент кафедри конструювання верстатів та машин О.В.Литвин – у межах дисциплін "Основи технології машинобудування" та "Конструювання і розрахунок верстатів", що викладаються на машинобудівному факультеті ГДТУ ім. П.О.Сухого, провели відкриті лекції з проблем сучасного верстатобудування.

Після лекцій відбувся науковий семінар на тему "Досвід розробки технологічного комплексу на основі верстата паралельної кінематики типу "гексапод". Загальний обсяг проведених занять –  8 академічних годин з демонстрацією слайдів та  двох відеофільмів.

Лекції та семінар було проведено відповідно до Договору про партнерство, співробітництво та науковий обмін між ГДТУ ім. П.О.Сухого та НТУУ "КПІ" від 2001 року, який передбачає спільні дослідження, семінари, участь у конференціях та обмін студентами.

Під час робочої зустрічі у вересні 2013 р. в Києві фахівців ГДТУ ім. П.О.Сухого зацікавили результати розробки та дослідження верстата паралельної кінематики типу "гексапод" на кафедрі конструювання верстатів та машин ММІ НТУУ "КПІ", тому за пропозицією ГДТУ на 2013 р. було заплановано проведення науково-технічного тематичного семінару "Досвід розробки технологічного комплексу на основі верстата паралельної кінематики типу "гексапод". Тематика семінару була узгоджена  та схвалена директором ММІ М.І. Бобирем та деканом машинобудівного факультету ГДТУ к. т. н., доцентом Г. В.Петришиним.

Тож учасники семінару обговорили такі теми: "Сучасний стан розробок обладнання із застосуванням паралельної кінематики", "Інформаційні дослідження в галузі теорії проектування механізмів з гексагональними кінематичними структурами та аналіз наявних схемних рішень механізмів", "Розробки в області теорії устаткування з гексагональними кінематичними структурами", "Використання обладнання з паралельною кінематикою, тенденції його розвитку", "Склад технологічного обладнання, проектування, програмне забезпечення", "Геометричне проектування обладнання з паралельною кінематикою", "Твердотільне моделювання при проектуванні верстатів з паралельною кінематикою і їх основних вузлів", "Приводи обладнання з паралельною кінематикою, програмне забезпечення", "Практичне застосування технологічних комплексів на основі таких верстатів та проблеми їх використання" та "Викладання дисципліни "Технологічне обладнання з паралельною кінематикою" в НТУУ "КПІ", лабораторні та  практичні заняття з дисципліни; тематика курсових і дипломних проектів, кандидатських та докторських дисертацій".

Під час візиту до Білорусі представники НТУУ "КПІ" підписали новий Договір про партнерство, співробітництво та науковий обмін між ГДТУ ім. П.О.Сухого та НТУУ "КПІ", а також відвідали підприємство ВО "Гомсельмаш", що випускає одночасно більше 40 базових позицій різних видів сільськогосподарських машин під брендом "ПАЛЕССЕ" для збирання зернових культур, кукурудзи на зерно, ріпаку, соняшнику, сої, заготівлі кормів, збирання картоплі, льону і цукрового буряка відповідно до сучасних агротехнологій. Між НТУУ "КПІ" та ВО "Гомсельмаш" укладено договір про співробітництво, спрямований на вдосконалення підготовки кадрів для агропромислового комплексу, в тому числі з можливістю стажування на підприємстві викладачів ММІ.

22 листопада машинобудівний факультет ГДТУ ім.П.О.Сухого святкував своє 40-річчя. У 1968 р. у зв'язку з нагальною потребою промислових підприємств у кваліфікованих кадрах у м. Гомелі було відкрито загальнотехнічний факультет Білоруського політехнічного інституту з вечірньою формою навчання. У 1968 р. відбувся перший набір за спеціальністю "Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти". А в січні 1973 р. у процесі реорганізації в Гомельському філіалі Білоруського політехнічного інституту було створено машинобудівний факультет.

Поздоровлення, слова подяки та плани на подальшу співпрацю висловили керівники, спеціалісти підприємств, з якими факультет тісно співпрацює у підготовці кадрів і проведенні наукових досліджень. Викладачі ММІ НТУУ "КПІ" вручили декану Г.В.Петришину вітальний адрес від колективу інституту і книгу про сторічний КПІ "КПІ. Перше століття".

У рамках святкових заходів відбулася зустріч і обговорення питань подальшої співпраці з деканом машинобудівного факультету к. т. н., доцентом Г. В.Петришиним, завідувачем кафедри “Деталі машин” к.т.н., доцентом Н.В.Іноземцевою, першим проректором О.Д.Асенчиком, проректором з наукової роботи доц. А.А.Бойко, проректором з навчальної та виховної роботи проф. В.В.Кирієнко, завідувачем кафедри "Металорізальні верстати та інструменти" к.т.н., доцентом М.І.Михайловим.

Для викладачів ММІ НТУУ "КПІ" була проведена оглядова екскурсія по місту Гомелю, особливо сподобався нам історичний палац Рум'янцева-Разумовського, розташований на високому березі річки Сож. В.Б.Струтинський та О.В.Литвин відвідали Білоруський державний університет транспорту, заснований у 1953 р., де зустрілись з колегою, давнім другом ММІ проф. Г.П.Тариковим.

В.Б.Струтинський, проф., О.В.Литвин, доцент