Ресурсоефективність роботи підприємств київського регіону

У НТУУ "КПІ" 13 листопада 2014 року відбулась конференція "Ресурсоефективність роботи підприємств київського регіону",  організатором якої виступив Центр ресурсоефективного та більш чистого виробництва (ЦРЕЧВ), що працює в межах проекту Організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) "Сприяння адаптації та впровадженню ресурсоефективного та більш чистого виробництва шляхом створення і роботи Центру більш чистого виробництва в Україні".

У конференції взяли участь головний спеціаліст відділу стратегічного планування Міністерства екології та природних ресурсів України Неля Миколаївна Черненко, радник міністра економічного розвитку і торгівлі України Людмила Олександрівна Мусіна, заступник директора департаменту промислової політики Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Василь Іванович Павлюк, координатор Проекту ЮНІДО Петра Швагер (Petra Schwager), заступник керівника місії, перший секретар Посольства Австрії в Україні Йоганнес Айгнер (Johannes Aigner), координатор проектів зі Сталого використання енергоресурсів Швейцарського бюро співробітництва в Україні Ганна Кузнєцова, представники підприємств – учасників проекту з ресурсоефективного та більш чистого виробництва в київському регіоні у 2013–2014 рр., представники підприємств, навчальних закладів та громадських організацій київського регіону, а також представники фінансових установ, таких як Міжнародна фінансова корпорація (IFC), Північна екологічна фінансова корпорація (NEFCO), Німецько-український фонд, АТ "Укрексімбанк", ПАТ "МЕГАБАНК" та фахівці Центру ресурсоефективного та більш чистого виробництва.

Загалом у конференції взяли участь 98 осіб, зокрема представники 20 промислових підприємств київського регіону.

Під час вітальної промови ректор НТУУ "КПІ" Михайло Захарович Згуровський зазначив, що для університету є великою честю бути причетним до впровадження концепції ресурсоефективного та більш чистого виробництва у межах Проекту ЮНІДО. Заступник директора департаменту промислової політики Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Василь Іванович Павлюк зауважив, що за два роки багато було зроблено завдяки спільній співпраці Міністерства та ЦРЕЧВ. Перший секретар Посольства Австрії в Україні Йоганнес Айгнер акцентував увагу на тому, що австрійський уряд із задоволенням буде підтримувати ЦРЕЧВ, адже ресурсоефективне та більш чисте виробництво – це є той шлях, на якому українці зможуть наблизитися до європейських стандартів. Координатор проектів зі Сталого використання енергоресурсів Швейцарського бюро співробітництва в Україні Ганна Кузнєцова зазначила, що у 2013 році завдяки ЦРЕЧВ на багатьох підприємствах було втілено підходи ресурсоефективного та більш чистого виробництва. У Швейцарському бюро співробітництва розуміють, що підприємствам нині вкрай важливо залишатися прибутковими, й економічні показники, представлені ЦРЕЧВ, допоможуть розвиватися підприємствам у сучасних умовах України. Директор департаменту Українського союзу промисловців та підприємців (УСПП) із питань корпоративної безпеки Сергій Худобін зауважив, що УСПП була одним із засновників ЦРЕЧВ, є надійним партнером Центру і надає всю можливу підтримку в пошуку підприємств у регіонах для участі в проекті, у створенні регіональних представництв.

Координатор Проекту ЮНІДО Петра Швагер у виступі зауважила, що ЮНІДО є мало не єдиним підрозділом ООН, що безпосередньо співпрацює з підприємствами. Нині проект ЮНІДО з ресурсоефективного та більш чистого виробництва реалізується в понад 50 країнах світу.  Також пані Швагер зазначила, що ресурсоефективність є вкрай важливим аспектом життєдіяльності людства, адже населення світу постійно зростає, як і кількість середнього класу, однак ресурсів біль- ше не стає. Тому важливим є такий підхід, завдяки якому можна виробляти більше товарів, використовуючи при цьому менше ресурсів. Надаючи підтримку компаніям щодо впровадження нових технологій, ЮНІДО допомагає використовувати менше води, енергетичних та матеріальних ресурсів.

Директор Центру ресурсоефективного та більш чистого виробництва Ігор Леонідович Шилович у презентації проекту окреслив напрями співпраці з підприємствами регіону та види послуг з ресурсоенергоефективності для підприємств. Одним з основних напрямів допомоги ЦРЕЧВ для підприємств є можливість економії у використанні такого джерела енергії, як природний газ, адже на кожен долар виробленого ВВП в Україні припадає майже 60% витрат, пов'язаних з використанням природного газу, що до десяти разів перевищує цей показник у європейських країнах. Директор Центру закликав підприємців приєднуватися до проекту з метою підвищення ефективності роботи підприємств та їх конкурентоспроможності.

Головною метою Проекту ЮНІДО була демонстрація можливостей підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств за рахунок скорочення непродуктивних витрат енергії, матеріалів і води, що приводить до економії виробничих затрат та сприяє зменшенню кількості відходів і забруднень. На конференції було представлено послуги Центру і пояснено методику роботи у цьому напрямку. Спочатку обирають перспективні українські підприємства (серед таких галузей: металургійної та металообробної, виробництва будівельних матеріалів, хімічної, харчової й агропереробної), які відповідають вимогам до учасників програми; потім представники Центру ресурсоефективного та більш чистого виробництва разом з фахівцями підприємства проводять на цих підприємствах технічний аудит виробничого процесу шляхом складання балансів матеріальних та енергетичних ресурсів, розробляють технічні рішення, спрямовані на зменшення витрат енергії, води та сировини з одночасним зменшенням відходів та негативного впливу на навколишнє середовище. На останньому етапі Центр допомагає в пошуку інвесторів для практичної реалізації визначених заходів.

Представник IFC Ольга Якименко зауважила, що у межах угоди ЦРЕЧВ та IFC про співробітництво Корпорація надає Центру консультативну підтримку. Мета такої співпраці полягає у стимулюванні інвестицій у проекти більш чистого виробництва, впровадженні сучасних технологій та сприянні покращенню економічних та екологічних показників українських підприємств. Також у 2014 році Центр уклав Угоду про співробітництво з Північною екологічною фінансовою корпорацією (NEFCO) щодо забезпечення підтримки інвестиційних проектів Центру. Сергій Новосьолов виступив із доповіддю про успішні приклади надання кредитних ліній підприємствам України.

Конференція "Ресурсоефективність роботи підприємств київського регіону" мала на меті розширення кількості учасників проекту ЮНІДО, залучення нових підприємств та підвищення обізнаності громадськості, компаній, наукових кіл та інших зацікавлених осіб про Центр та проект. Учасники заходу матимуть змогу поділитися досвідом впровадження ресурсоефективного та більш чистого виробництва на підприємствах і фінансування проектів, спрямованих на підвищення ресурсоефективності підприємств.

 Представники підприємств висловили подяку ЦРЕЧВ за проведену роботу та пропозицію конкретних технічних опцій, які сприятимуть зменшенню витрат підприємств та запобігатимуть негативному впливу на навколишнє середовище.

 Оксана Сюткіна