Премія НАН України – студентам ІЕЕ

Молоді науковці та студенти старших курсів Київського політехнічного інституту беруть активну участь у різноманітних наукових конкурсах, а їхні результати знаходять вагому підтримку та визнання в нашому університеті та державі.

Щороку (в лютому) Президія НАН України присуджує чотирнадцять премій для молодих учених і чотирнадцять премій для студентів вищих навчальних закладів за роботи в галузі природничих, технічних і соціогуманітарних наук. Премії присуджуються окремим авторам або колективу авторів за кращі наукові роботи, а також за серії наукових робіт з єдиної тематики, за відкриття та винаходи.

За підсумками конкурсу 2013 р. постановою Президії Національної академії наук України від 12 лютого 2014 р. було присуджено премію за кращу наукову роботу студентам НТУУ "КПІ" з Інституту енергозбереження та енергоменеджменту Денису Ільєнку, Віктору Рачицькому та Катерині Щербань за роботу "Підвищення ефективності розподільних електричних мереж електроенергетичного комплексу України згідно з положеннями концепції Smart grid".

У цій роботі розглянуто основні особливості розосередженої генерації та її основні функції, особливості моделювання системи з розосередженою генерацією, нормативне забезпечення оцінки якості електроенергії, шляхи вдосконалення стандартів оцінки якості електроенергії, технічні засоби підвищення енергоефективності, особливості застосування та порівняльна характеристика сучасних автоматичних вимикачів.

Проаналізовано можливості подальшого розвитку системи Microgrid в Україні, проведено аналіз та наведено розрахунки процесів при зміні параметрів елементів системи, однофазних електричних кіл при зміні їх навантаження. Проаналізовано прийнятність використання нормативів щодо якості електроенергії при оцінці режимів роботи Microgrid, вплив імпульсних завад на елементи систем, наведено відповідні розрахунки. Розглянуто сучасне дослідне обладнання, зокрема віртуальні дослідні стенди 3-го покоління, які використовуються в лабораторіях ІЕЕ, проаналізовано доцільність їх використання та наведено розрахунки параметрів мережі Microgrid та окремих її елементів. Надано пропозиції щодо модернізації підстанції  330/110/10 кВ "Новокиївська" з використанням новітніх технологій згідно з концепцією Smart Grid.

Тема даної роботи є дуже актуальною і нині впроваджується в НЕК "Укренерго". Актуальність роботи полягає в можливості розвитку систем Microgrid в Україні, особливостей та основних функцій розосередженої генерації, впливу завад на діючі значення сигналів з перетворювачами електроенергії та застосуванні сучасних автоматичних вимикачів.

 Молодим науковцям та студентам, яким було присуджено премії, на загальних зборах Національної академії наук України, які відбулися в Інституті електродинаміки НАН України 2 квітня 2014 р., були вручені  Б.С.Стогнієм дипломи встановленого зразка.

С.П.Денисюк, д.т.н., директор ІЕЕ