Конференція з сучасних тенденцій викладання іноземних мов

23 січня в НТУУ «КПІ» відбулася VІII Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі: інформаційно-комунікаційні технології навчання». Організатором конференції виступила кафедра англійської мови технічного спрямування №2 факультету лінгвістики КПІ.

У роботі конференції взяли участь представники факультетів та інститутів КПІ, а також Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного університету «Києво-Могилянська академія», Національного університету біоресурсів та природокористування України (м. Київ), Севастопольського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України та Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» (м. Дніпропетровськ).

Тези доповідей, надісланих на конференцію, видані окремою збіркою.

Тетяна Голуб, доцент ФЛ