Конференція проекту CENEAST-Tempus

З 22 по 24 квітня на базі Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ» проходила чергова зустріч партнерських організацій – учасників проекту CENEAST «Модернізація навчальних програм у сфері забудованого середовища в країнах східноєвропейського добросусідства», який реалізується в рамках Програми Tempus.

Пріоритетами даного міжнародного спільного проекту є модернізація навчальних програм бакалаврів/спеціалістів, магістрів та аспірантів новими модулями з енергетично і екологічно сталого, раціонального і безпечного для здоров’я забудованого середовища в університетах Білорусі, Росії та України з метою підвищення якості та актуальності освіти в університетах країн-партнерів відповідно до вимог ринку праці. Під час зустрічі основну увагу було приділено створенню єдиної для країн-учасниць системи навчання у сфері забудованого середовища.

У робочій зустрічі взяли участь представники вищих навчальних закладів України, Росії, Білорусі, Естонії, Литви, Великобританії та Італії.

Відкривав конференцію керівник проекту к.т.н., доц. В.В. Прокопенко. Він підкреслив важливість даного проекту, необхідність залучення до його виконання викладачів, студентів та адміністрації університетів. Тільки систематична та комплексна співпраця гарантує створення новітньої освітньої програми підготовки фахівців у сфері забудованого середовища. Зростаючий попит на сучасних спеціалістів у сфері планування, експлуатації та забезпечення урбанізованих територій вимагає високого рівня підготовки на етапі навчання.

Під час зустрічі виступили представники всіх університетів-учасників. У своїй доповіді керівник міжнародного офісу ІЕЕ НТУУ «КПІ» к.т.н., доц. О.В. Коцар зробив аналіз ринку освітніх послуг та запропонував розроблену ІЕЕ систему модулів у сфері забудованого середовища, яка складається з 4-х основних напрямів: урбаністика, енергозбереження та енергоефективність; екологічність та безпека; енергозабезпечення. Бурхливе обговорення викликав розподіл модулів для максимально ефективного навчання.

Виступ представника Болонського університету Італії проф. Массімо Б’янчі був сфокусований на забезпеченні ефективності навчального процесу за рахунок використання спеціалізованих матеріалів.

Представники Салфордського університету (Великобританія)  Річард Хей та  Діланті Амаратунга у своїх доповідях зауважили, що при створенні об’єднаної бази даних видань науково-методичного типу, так званої «інтелектуальної бібліотеки», необхідно враховувати права інтелектуальної власності цитованих авторів. Вони представили програму, що забезпечить відстеження використання авторських робіт та сприятиме зменшенню  недотримання норм використання авторських прав.

Під час зустрічі було досягнуто консенсусу в таких важливих питаннях, як система модулів у сфері забудованого середовища, захист інтелектуальної власності та забезпечення навчально-методичних матеріалів.

Вагомий внесок у підготовку, організацію та проведення зустрічі зробила координатор проекту CENEAST від України, провідний фахівець відділу міжнародних проектів ДМС НТУУ “КПІ” к.с.н. А.В. Пятова. До участі в міжнародному заході залучалися студенти та випускники ІЕЕ НТУУ “КПІ”. Робоча зустріч учасників проекту CENEAST у Києві стала наступним кроком у забезпеченні в Україні європейського рівня освіти.

Ірина Калінчик, аспірант кафедри електропостачання ІЕЕ