Директор Центру підготовки енергоменеджерів ІЕЕ Є.М. Іншеков, доцент кафедри теплотехніки та енергозбереження М.М. Шовкалюк та головний енергоменеджер НТУУ "КПІ" О.М. Шевченко разом із представниками Комунального підприємства "Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних та громадських будівлях м. Києва" (КП "ГВП") 11-12 грудня 2012 р. провели дводенний тренінг-семінар для працівників бюджетної сфери м. Києва під назвою "Енергоменеджмент в територіальних громадах". Цей семінар проходив в аудиторії імені А.В. Праховника в Центрі підготовки енергоменеджерів ІЕЕ в рамках міжнародного проекту "Енергоефективність у будівлях" Німецького міжнародного співробітництва GIZ.

На початку семінару учасників привітав начальник Головного управління енергетики, енергоефективності та енергозбереження КМДА В'ячеслав Леонідович Лісовик. Серед учасників семінару були присутні представники районних державних адміністрацій (РДА), Головних управлінь, підрозділів охорони здоров'я, освіти, житлово-комунального господарства, праці та соціального захисту населення та керівники відповідних відділів. Підвищення кваліфікації проходили близько 50 слухачів. Навчальний курс складався із лекційного матеріалу, практичних занять, інтерактивних рольових ігор і роботи в групах. Слухачі виявили неабияку зацікавленість, ініціювали обговорення проблемних питаннь. Особлива увага приділялася наступним актуальним темам:

  • концепція енергоменеджменту,
  • організація енергоменеджменту на різних рівнях муніципалітету,
  • міжнародні стандарти,
  • нормативна база з питань підвищення енергоефективності будівель і споруд,
  • заходи з енергозбереження в будівлях та енергетичний паспорт,
  • взаємодія Управління енергоефективності зі структурними підрозділами КМДА та РДА,
  • моніторинг ефективності енерговикористання та робота з програмним продуктом,
  • рейтингова оцінка діяльності РДА та ін.

На завершення слухачі пройшли тестування і отримали сертифікати учасників тренінгу. Урочисте вручення сертифікатів провели директор Центру підготовки енергоменеджерів Є.М. Іншеков та директор КП "ГВП" А.М. Козленко.

М.М.Шовкалюк, доцент каф. ТЕ ІЕЕ

Дата події