Міжнародна конференція "Порошкова металургія: її сьогодення і майбутнє", присвячена 60-річчю заснування Інституту проблем матеріалознавства (ІПМ) ім. І.М.Фран­цевича НАН України, пройшла з 27 по 30 листопада 2012 р. на базі інженерно-фізичного факультету НТУУ "КПІ". Її організаторами виступили МОНмолодьспорт України, НАН України, НТУУ "КПІ", ІПМ ім. І.М.Францевича, Українська матеріалознавча спілка (УМС), ООО "ІНТЕМ" (Україна). У конференції взяли участь близько 120 фахівців з України та 55 іноземних учених з Болгарії, Білорусі, Вірменії, Грузії, Естонії, Росії.

У вітальному слові ректор НТУУ "КПІ" академік НАН України М.З. Згуровський від імені нашого університету привітав директора ІПМ НАН України академіка В.В.Скорохода та колектив Інституту з ювілеєм.

ІПМ НАН України – один з провідних в Україні і  світі науково-технічних центрів у галузі наукових і технологічних основ порошкової металургії, теорії і технології композиційних матеріалів, фізичної хімії поверхневих явищ, хімії та  матеріалознавства тугоплавких сполук. Він був головною організацією в СРСР з проблеми "Порошкова металургія і композиційні матеріали". За участю інституту був створений найбільший на той час у Європі Броварський завод порошкової металургії, де було налагоджено виробництво порошкових матеріалів тертя, матеріалів для спеціальної техніки.

ІПМ та КПІ співпрацюють багато років. З моменту заснування Інститут є базовим для КПІ з підготовки матеріалознавців, які під час навчання проходять у відділах інституту виробничу та переддипломну практику, виконують реальні дипломні роботи. Поглиб­ленню співпраці сприяло створення в КПІ в 1962 р. кафедри порошкової металургії (з 1974 р. кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії), яку очолив блискучий учений, чл.-кор. АН УРСР Г.В. Самсонов – засновник наукової школи фізико-хімії, технології і фізичного матеріалознавства тугоплавких сполук в ІПМ.

В ІПМ ім. І.М.Францевича працює багато випускників КПІ. Серед них – 3  академіки НАН України (Ю.В.Найдіч, В.В.Скороход, О.В.Фірстов), 4 чл.-кор. НАН України (Г.Г.Гнесін, Ю.В.Мільман, Ю.М.Солонін, О.А.Курдюмов), 35 докторів та 136 кандидатів наук. Київський політехнічний закінчили 2 директори ІПМ (В.І. Трефілов, В.В. Скороход), 3 заступники директорів, 18 зав. відділів та лабораторій, 2 головних, 24 провідних та 104 старших наукових співробітники ІПМ.

Сьогодні навчальний процес і наукова діяльність нашого університету як дослідницького органічно пов'язані з багатогранною діяльністю Інституту проблем матеріалознавства. Співпраця з ІПМ не тільки дає можливість КПІ готувати конкурентоспроможних на світових ринках фахівців, а й сприяє впровадженню у промислове виробництво спільних із вченими Інституту проблем матеріалознавства наукових результатів і розробок.

Дослідження науковців НТУУ "КПІ", зокрема кафедри високотемпературних матеріалів та порошкової металургії, були представлені практично на всіх секціях конференції, вони виступили переважно з доповідями, які стосувалися порошкової металургії, фундаментальних основ сучасного матеріалознавства, проблем створення кераміки функціонального та конструкційного призначення, інженерії поверхні, надміцних та надтвердих композиційних інструментальних матеріалів, наноматеріалознавства.

О. Юркова, заст. декана ІФФ з НДР

Дата події