Світовий рух за розроблення відкритих навчальних курсів і безкоштовний доступ до навчальних матеріалів було розпочато Массачусетським технологічним інститутом ще у 2001 році (MIT http://web.mit.edu/).

 Консорціум відкритих навчальних курсів (OCWCC) у 2010 році повідомив про створення 14 000 безкоштовних  курсів. Цей рух було підтримано ЮНЕСКО в рамках "UNESCO-UNITWIN OCW/OER ініціативи" (UUOOI), метою якої є просування інтегрованої системи досліджень, підготовка кадрів та програм (освіта, природничі науки, соціальні та гуманітарні науки, культура, комунікації та інформація) та співпраця між університетами на основі передачі знань "через кордони".

Хандонський Глобальний університет Кореї (Handong Global University), який є учасником ініціативи UUOOI,  запропонував Національному технічному університету України "Київський політехнічний інститут" долучитися до створення банку відкритих навчальних електронних курсів для вільного користування.

Це звернення було підтримано кафедрою математичного аналізу та теорії ймовірностей, якою завідує проф. В.В. Булдигін. Зокрема, на замовлення Хандонського Глобального університету доцент О.О. Диховичний з колегами розробили електронний курс "Математика для інженерів і економістів".

Курс складається з лекцій та практичних занять з лінійної алгебри, аналітичної геометрії, диференціального та інтегрального числення функцій однієї змінної. Крім того, було розроблено відеоверсію курсу, яка представляє логічно зв'язану послідовність слайдів Microsoft PowerPoint з відповідним голосовим супроводженням за кадром.

Матеріали курсу були високо оцінені корейськими колегами і розміщені на сайті Хандонського Глобального університету uuooi.org/english/portal.php. Олександру  Диховичному за особистий вагомий внесок у світовий рух за відкриті навчальні курси було видано сертифікат учасника UNESCO-UNITWIN OCW/OER ініціативи.

С.М. Шукаєв, проф., вчений секретар кафедри ЮНЕСКО "Вища технічна освіта, прикладний системний аналіз та інформатика" при НТУУ "КПІ"