Дистанційне навчання – сучасна перспективна форма надання освітніх послуг, яка успішно діє в НТУУ "КПІ". Якісно створені дистанційні курси спрощують засвоєння відповідних дисциплін та забезпечують індивідуальний характер навчання. Зокрема, переваги дистанційного навчання виявилися цієї зими, коли було призупинено очні заняття. Про досвід впровадження в навчальний процес дистанційних курсів на ФММ ця стаття.

Після закінчення курсів підвищення кваліфікації в навчально-методичному комплексі "Інститут післядипломної освіти НТУУ "КПІ" за програмами "Створення і використання web-ресурсів навчальної дисципліни", "Розроблення дистанційних курсів з використанням платформи Moodle", "Розроблення WEB-сторінки викладача" мною були розроблені авторські дистанційні курси з дисциплін "Маркетинг малого підприємства", "Бренд-менеджмент", "Маркетинг страхових послуг", "Маркетингові дослідження в інноваційній сфері", "Основи маркетингу" (для технічних спеціальностей) та "Консультації з дипломних робіт бакалаврів", з яких на два перші вже отримано гриф "Рекомендовано методичною радою НТУУ "КПІ" та Сертифікат Українського інституту інформаційних технологій в освіті НТУУ "КПІ" (УІІТО). Після впровадження цих курсів у навчальний процес мною було проведено маркетингове дослідження їх ефективності, результатами якого і хочу поділитися.  

На початку 2010 р. я вперше запропонувала студентам допоміжний варіант навчання за допомогою дистанційних курсів, розроблених на базі е-learning платформи Moodle. Тоді відсоток тих, хто зумів ними скористатися, ледве досягнув 21% серед студентів заочної форми навчання, 93% серед студентів стаціонару та 100% серед студентів паралельної освіти. Однак наприкінці 2011 р. – початку 2012 р. цей показник складав 64% серед студентів заочної форми навчання та 100% серед студентів стаціонару. Такі дані свідчать про вміння та бажання студентів користуватися новітніми інформаційними технологіями й комунікаціями при навчанні. Але того ж самого вони очікують і від нас, викладачів.

За даними порталу "BFM.RU" рівень технічного вдосконалення людства прискорюватиметься за законом експоненти, який покладено в основу теорії технологічної сингулярності. За прогнозом американського вченого-футуролога Томаса Фрея, до 2030 р. професія викладач взагалі може зникнути. Завдяки запровадженню у 2001 р. Массачусетським технологічним інститутом руху OpenCourseWare, в Інтернеті з'явилася велика кількість дистанційних курсів у вільному доступі. На сьогодні, за даними сайту "РБК daily", вони були завантажені більше 130 млн разів. Безумовно, прогноз футуролога може викликати у нас, викладачів, тривогу за своє майбутнє. Такі побоювання є природними, але, за теорією маркетингу, тимчасовими!

Перш за все, розробка та постійне вдосконалення дистанційних курсів забезпечує нам можливість бути доступними різним студентським аудиторіям на різних континентах. Це дозволить суттєво збільшити експорт наших освітянських послуг.

По-друге, тривогу викликає підвищення вірогідності плагіату наших авторських матеріалів, що завантажуються в Інтернет як контент дистанційного курсу. З одного боку, це актуалізує необхідність законодавчого врегулювання норм захисту авторських прав. З другого, умови стрімкого загострення іноді непорядної конкуренції змушують нас не зупинятися на досягнутому, самовдосконалюватися, випереджати конкурентів і робити нові відкриття. 

По-третє, впровадження дистанційних курсів отримує високу оцінку безпосередніх замовників наших викладацьких послуг – студентів. На думку студентів, дистанційні курси не мають емоцій, суб'єктивного ставлення викладача до студентів та є дуже прозорими для оцінювання знань. E-learning платформа Moodle чітко відстежує та фіксує динаміку навчальної діяльності кожного студента протягом семестру. Формат дистанційного семінару, вебінару чи наукового форуму формує у студентів уміння в інтерактивному режимі відстоювати власні наукові позиції та попереджає плагіат, оскільки дозволяє перевіряти окремі речення звітів через пошукові системи. На практичних же заняттях студенти вчаться дискутувати "в живому форматі". Така "комплексність", "структурованість" та "наочність" процесу навчання особливо позитивно відмічена студентами. Популярні серед студентів і он-лайн консультації, оскільки дозволяють економити їх часові та матеріальні ресурси.

Ефективність індивідуальної роботи з викладачами я відчула на власному досвіді під час навчання в УІІТО. Тож користуючись нагодою, хочу подякувати всім викладачам УІІТО та ІПО НТУУ "КПІ" за отримані новітні знання та ефективні інструменти викладання. Щира подяка Ю.М.Богачкову, М.І.Івченко, М.В.Гончаренко, А.А.Павловському, Л.Ф.Ярмолович, С.О.Благовірній за професійні поради та консультації.

Безумовно, створення дистанційних курсів потребує від викладачів копіткої, але цікавої роботи, пов'язаної з опрацюванням нових технологій, підготовкою відповідних матеріалів, налаштуванням курсів під авторську методику викладання, постійною їх підтримкою та оновленням. Але стрімкі процеси розвитку інформаційних технологій уже неможливо зупинити. Сьогодні з другого класу школярі починають вивчати інформатику. Через 10 років цьому поколінню буде замало бачити викладача НТУУ "КПІ" з крейдою біля дошки…

Н.В.Юдіна, к.е.н., ст. викладач ФММ