Аспірант ММІ успішно захистив кандидатську дисертацію в Москві

У 2004 році випускник механіко-машинобудівного інституту (ММІ) НТУУ "КПІ" Хасан Аль-Дабас вступив до аспірантури на кафедру конструювання верстатів та машин, де під науковим керівництвом д.т.н., проф. Ю.М.Кузнєцова написав дисертацію по створенню широкодіапазонних ексцентрикових свердлильно-фрезерних патронів.

Під час навчання в аспірантурі КПІ Хасан успішно склав всі кандидатські іспити, опублікував шість наукових статей (з них чотири у фахових виданнях), отримав патент України на винахід і виступив на чотирьох міжнародних конференціях в Україні і Болгарії. На жаль, захистити своєчасно дисертацію Хасану Аль-Дабасу не вдалося – він був призначений урядом Хашимітського Королівства Йорданії радником з культурних зв'язків у Росії.

Відповідальна робота радника займала багато часу, але Хасан Аль-Дабас знайшов у собі сили для захисту дисертації в Росії, вступивши на рік до аспірантури Російського університету дружби народів (РУДН), що було основною вимогою ВАКу в Росії, бо ні складені в Україні кандидатські іспити, ні наукові статті не були визнані легітимними і фаховими. Це зайняло більше року, але завдяки дружнім зв'язкам проф. Ю.М.Кузнєцова з російськими колегами і чуйному ставленню до Хасана Аль-Дабаса керівництва кафедри технології машинобудування і металорізальних верстатів, вдалося виконати всі вимоги ВАКу Росії (скласти повторно кандидатські іспити, опублікувати три фахові статті).

Після додаткових експериментів, які переконали російських колег у працездатності ексцентрикових інструментальних затискних патронів, захищених патентом України, 31 травня 2011 р. Хасан Аль-Дабас успішно захистив кандидатську дисертацію "Підвищення якості обробки деталей за рахунок використання ексцентрикових інструментальних затискних патронів", науковим керівником якої від Росії був призначений проф. В.О.Рогов, а проф. Ю.М.Кузнєцов від України залишився науковим консультантом.

Першим опонентом у здобувача був д.т.н., проф. А.Р.Маслов (Мосстанкін), другим – к.т.н., доц. А.О.Шатилов (МДТУ ім. Баумана), а провідною організацією – Експериментальний науково-дослідний інститут металорізальних верстатів. У їхніх відгуках була визнана наукова школа проф. Ю.М.Кузнєцова по затискним механізмам, що свідчить про авторитет НТУУ "КПІ".

О.В. Шевченко, заступник директора ММІ з міжнародних зв'язків

Фото: Хасан Аль-Дабас під час експериментів