20-21 грудня в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» пройшов VI Міжнародний форум «Трансфер технологій та інновації: інноваційний розвиток та модернізація економіки». Участь у ньому взяли не лише науковці, але й підприємці, представники неурядових організацій та посадовці центральних і місцевих органів виконавчої влади України.

Ініціаторами й організаторами Форуму виступили Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України спільно з Німецьким Товариством Співробітництва та представниками вищих навчальних закладів, наукових установ тощо. Його проведення було спрямоване на пошуки підходів до вирішення проблем реалізації інноваційної політики, поширення досвіду та знань у сфері інноваційної діяльності та трансферу технологій, організації використання інновацій для модернізації української економіки.

Учасників Форуму привітали заступник голови Держінформнауки України Віктор Івченко, проректор з наукової роботи НТУУ «КПІ» академік НАН України Михайло Ільченко, директор проекту сприяння економічному розвитку та зайнятості в Україні GIZ-бюро Німеччини у м.Києві Антон Вірт.

Коло проблем, обговорення яких було передбачено програмою, було надзвичайно широким. Доповіді були присвячені як загальним проблемам, як-от, визначенню умов, необхідних для забезпечення інноваційного розвитку України, змінам в державному регулюванні діяльності у сфері трансферу технологій, ролі інституціонального забезпечення комерціалізації технологій, проблемам побудови інноваційних систем, порівняльному аналізу регіональних особливостей венчурного фінансування у світі та в Україні тощо, так і таким, що розглядали конкретні питання інноваційної діяльності – досвіду роботи існуючих наукових парків, забезпечення інноваційного розвитку і науковій роботі у вищих навчальних закладах.

За результатами роботи Форуму готуватимуться аналітичні матеріали щодо формування і реалізації інноваційної політики з відповідними рекомендаціями. Доповіді учасників будуть видані окремим збірником.

Дата події