Нові лабораторії для підготовки майбутніх енергетиків

17 грудня в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» відбулося офіційне відкриття трьох навчальних лабораторій, обладнання для яких передали університету компанія ДТЕК і Публічне акціонерне товариство «Київенерго». Нову техніку отримали три факультети, які готують фахівців для енергетичної галузі.

Обладнання, встановлене на теплоенергетичному факультеті, дозволить використовувати у навчальному процесі комп’ютерні методи досліджень теплообмінних, гідроаеродинамічних процесів та процесів спалювання в енергетичному обладнанні – тобто ті методи, які нині широко використовуються в сучасній електроенергетиці.

На факультеті електроенергетики та автоматики створено лабораторію-імітацію трансформаторної підстанції, фактично – науково-навчальний полігон для набуття студентами навичок з автоматизованого управління електромережами, релейного захисту і автоматики. До речі, ця лабораторія дозволяє проводити в КПІ й перепідготовку фахівців енергетичних компаній – цю роботу вже розпочато.

Третьою стала навчально-виставкова лабораторія з курсів «Електричні та електронні апарати», «Релейний захист та автоматика», яку відкрито в Інституті енергозбереження та енергоменеджменту. В ній студенти зможуть досліджувати на практиці й відпрацьовувати прийоми захисту електромереж від аварійних режимів.

«Сучасна освіта як одна зі складових сталого розвитку України є одним з важливих напрямів роботи ДТЕК у царині соціального співробітництва. Компанія розуміє, що без кваліфікованих кадрів наші підприємства не зможуть ефективно розвиватися. Обладнання ДТЕК постійно модернізується. Це означає, що технічні фахівці, які приходять на наші підприємства, мусять володіти новими знаннями, – наголосив на церемонії відкриття лабораторії на теплоенергетичному факультеті директор з управління персоналом ДТЕК Олександр Кучеренко. – Співпраця ДТЕК з ВНЗ допоможе скоротити розрив між наукою і бізнесом, а також підвищити конкурентоспроможність українських випускників на ринку праці».

Нині ДТЕК має партнерські стосунки з чотирма українськими вишами – НТУУ «КПІ», Донецьким національним технічним університетом, Національним гірничим університетом (Дніпропетровськ) і Львівською політехнікою. Тож і обладнання для НТУУ «КПІ» компанія постачила у рамках проекту «Взаємодія з вищими навчальними закладами в регіонах присутності підприємств ДТЕК». Угоду про співпрацю з КПІ було підписано влітку 2011 року і вже наступного року дипломи отримають перші вісім випускників, які навчаються за додатковими програмами, узгодженими з компанією, одержують її стипендію, проходять виробничу практику на ПАТ «Київенерго» (компанія ДТЕК є найбільшим акціонером цього підприємства) і працюватимуть там після випуску.

«Підключившись до програми ДТЕК взаємодії з вишами, «Київенерго» робить свій внесок у розвиток матеріально-технічної бази університету, підтримує Київський політех як один з кращих вищих навчальних закладів країни, який готує висококласних фахівців для енергетичної галузі», – підкреслив директор з управління персоналом ПАТ «Київенерго» Сергій Геренко.

Нові лабораторії, вартість яких, до речі, становить приблизно 700 тисяч гривень, значно зміцнюють матеріальну базу для підготовки в КПІ сучасних спеціалістів для підприємств енергетики. Причому це не останнє обладнання, яке компанія планує передати київським політехнікам: як зауважив Олександр Кучеренко, до 2014 року в розвиток лабораторної бази університету буде вкладено ще 1,5 млн. гривень.

«Завдяки сучасним комп’ютерам і програмним комплексам від провідних вітчизняних і закордонних виробників, потужній вимірювальній техніці, наші студенти отримали унікальну можливість відпрацьовувати теоретичні і практичні навички, фізично моделювати процеси на реальному обладнання, – відзначив перший проректор НТУУ «КПІ» академік Юрій Якименко. – Для КПІ якість завжди була дуже важливою складовою підготовки майбутніх фахівців. Тому ми намагаємося співпрацювати з провідними підприємствами відповідних галузей. Нам вдалося укласти низку партнерських угод з відомими закордонними фірмами, але не менш важливим ми вважаємо налагодження плідної співпраці з вітчизняними підприємствами. Впевнений, співробітництво з компаніями ДТЕК і «Київенерго» дозволить нашому університету впровадити інноваційні навчально-прикладні проекти і програми, а відтак – готувати кваліфікованих молодих енергетиків».