Лекція професора Хіроші Мацумото

16 жовтня відомий японський учений, президент Університету міста Кіото професор Хіроші Мацумото прочитав у НТУУ "КПІ" лекцію на тему "Two paradoxes in Economic Grows and Higher Education and Research. Are We Heading in the Right Direction?" ("Два парадокси в економічному розвитку, вищій освіті та науці. Чи в правильному напрямку ми рухаємося?").

Це – спеціальний візит до Києва одного з найвідоміших у світі фахівців у галузі досліджень космосу та фізики плазми, автора більш як 400 наукових праць, нагородженого багатьма відзнаками японських і міжнародних наукових товариств. Його організовано за сприяння Надзвичайного і Повноважного Посла Японії в Україні Тоічі Саката в рамках відзначення двадцятиріччя встановлення дипломатичних відносин між Японією та Україною.

Професор Мацумото очолює Університет м. Кіото, який разом з Університетом м. Токіо є провідним університетом Японії. У світовому рейтингу вищих навчальних закладів світу Університет м. Кіото обіймає почесне 32-ге місце. Семеро його випускників є нобелівськими лауреатами з фундаментальних природничих наук і один – з фізіології та медицини.

Сьогодні професор Хіроші Мацумото є одним з найвпливовіших організаторів науки і освіти в Японії, до кола наукових і громадських інтересів якого входять не лише дослідження космосу, але й тенденції розвитку науки у безпосередній сув'язі з ситуацією у світовій економіці. Тому й лекція його була присвячена не вузькоспеціальним питанням використання надсучасних технологій у програмах вивчення космічного простору, але тим трендам, які нині панують чи лише почали проявлятися в організації взаємодії науки, освіти і економіки. І, звичайно, впливу сучасних технологій на життя окремих людей і всього світу, протиріччям між економічним зростанням і розвитком науки та ролі університетів у їх подоланні.

На жаль, економічне піднесення ХХ – початку ХХІ століть оплачується накопиченням низки проблем: усе загрозливішими стають екологічні негаразди, при стрімкому зростанні населення Землі так само стрімко вичерпуються природні ресурси, водночас зростають проблеми енергетичні тощо. Виникає парадокс: економічне зростання не робить життя людей кращим! Понад те, за образним висловом професора Мацумото, нині "наша цивілізація подібна до свічки на вітрі". Тому, щоб її полум'я не згасло, людство має повернутися до стратегії сталого розвитку, а не бездумного накопичення. Від прірви, до якої ми скочуємося, можуть врятувати, знов-таки, технології, прикладна та фундаментальні науки. Але тепер вістря досліджень має бути спрямоване на вирішення завдань, пов'язаних з подоланням глобальних проблем Землі.

Одним із прикладів робіт у цьому напрямку є дослідження проблем використання енергії Сонця та космічної плазми для отримання електроенергії. Хіроші Мацумото розповів, що японські вчені, зокрема й дослідники Університету міста Кіото, вже проводять успішні експерименти з отримання такої енергії з космосу і доставки її на Землю за допомогою радіохвиль мікрохвильового діапазону. Використання такої енергії, до речі, дозволить, за його словами, впритул наблизитися до реалізації речей, які поки що здаються зовсім фантастичними, – створення у космосі окремих виробничих і агропромислових підприємств. Що ж до сьогоднішніх можливостей людства, то цілком реальними є програми, за якими нині успішно працюють учені Країни Вранішнього Сонця: створення систем глобального екологічного і погодного моніторингу, наземних і морських систем супутникового спостереження, нових видів телекомунікаційних космічних систем тощо.

Звісно, робота над такими проектами потребує глибоких знань і багатьох навичок. Відтак, роль науки і університетів як дослідницьких центрів і осередків розвитку людських ресурсів стає однією з вирішальних. Нові знання й уміння, нове ставлення до природи та прогресу набувають усе більшого значення для збереження життя на Землі та подальшого розвитку нашої цивілізації.

Лекція професора Мацумото викликала велике зацікавлення з боку студентів і працівників КПІ, тож він відповів на їхні запитання і висловив надію на організацію співпраці за низкою напрямів.

Лекція президента Університету м.Кіото професора Хіроші Мацумото

За сприяння Надзвичайного і Повноважного Посла Японії в Україні Тоічі Саката 16 жовтня о 14:30 у залі засідань Вченої ради (корпус № 1) Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" відбудеться лекція президента Університету м. Кіото (Японія) професора Хіроші Мацумото на тему "Two paradoxes in Science and Economic Growth. Are We Heading in the Right Direction?"

Університет м. Кіото разом з Університетом м. Токіо є провідним університетом Японії. У світовому рейтингу вищих навчальних закладів світу університет м. Кіото обіймає почесне 32-ге місце. Університет м. Кіото – "Alma Mater" семи Нобелівських лауреатів у галузі фундаментальних природничих наук.

Професор Х. Мацумото – відомий учений у галузі досліджень космосу, автор більш як 400 наукових праць, нагороджений багатьма відзнаками японських і міжнародних наукових товариств.

Лекція професора Х. Мацумото ознайомить учених і студентів України з поглядами світової інтелектуальної еліти на протиріччя в розвитку науки і економічному зростанні та на завдання університетів у сучасному глобалізованому світі.

Професор Х. Мацумото виділяє три таких найважливіших завдання університетів:
– через наукові дослідження будувати нові інтелектуальні системи;
– розвивати людські ресурси шляхом поширення знань;
– посилювати роль університетів у суспільстві.

Запрошуємо відвідати лекцію професора Х. Мацумото і поінформувати про захід ваших колег.

Мова лекції – англійська.

Українсько-Японський центр НТУУ "КПІ"

Контактні особи:

Є.І. Поліщук тел. +38 (044) 454-9199, e-mail: umz@kpi.ua,
Л.М. Шикалова тел. +38 (044) 236-0986, e-mail: protocol@kpi.ua