Дослідження Всесвіту [Всеукраїнська наукова конференція "Дослідження Всесвіту: минуле, сучасне, майбутнє"]

3-5 листопада 2011 року в Чернівцях відбулася Всеукраїнська наукова конференція "Дослідження Всесвіту: минуле, сучасне, майбутнє", організаторами якої виступили Державне космічне агентство України, Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, Національний центр аерокосмічної освіти молоді ім. О.Макарова, Національний технічний університет України "КПІ" та Чернівецький музей авіації і космонавтики.

На конференції були заслухані ґрунтовні пленарні доповіді радника голови ДКАУ Є.І.Кузнєцова "Вплив досягнень ракетно-кос­мічної галузі на формування сучасної молодої людини", голови правління Українського молодіжного аерокосмічного об'єднання "Су­зір'я" О.В.Петрова "Сучасні аспекти державної програми аерокосмічної освіти молоді в Україні. Перспективи та напрямки підготовки фахівців для ракетно-космічної галузі" та представника Центру аерокосмічної освіти молоді І.В.Федоренко "Стан та перспективи розвитку аерокосмічної освіти в Україні".

На трьох секціях ("Археоастрономічні об'єкти та їх вивчення", "Аерокосмічна освіта: погляд у майбутнє", "Роль музеїв та навчальних закладів у вивченні Всесвіту") було проголошено і обговорено 25 доповідей.

У доповіді В.В. Яценка йшлося про важливе значення музеїв авіації  та космонавтики в аерокосмічній освіті молоді. Н.П. Боротканич пропонувала для залучення молоді до космічної проблематики (на прикладі світових музеїв космонавтики) створення Космічних науково-розважальних центрів в Україні.

На конференції, зокрема, обговорювалася проблема дослідження, вивчення та збереження стародавніх археоастрономічних об'єктів України та зарубіжжя. Ставилося питання про створення при НТУУ "КПІ" Центру археоастрономічних досліджень (наукової школи), беручи до уваги напрацювання в цій галузі Центру космології ФСП КПІ.

До дослідження давніх астрономічних об'єктів Карпатсько-Дністровського та Придніпровського регіонів залучилися учасники конференції – відомі вчені: С.В.Пивоваров (Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича), Б.П.Томенчук (Прикарпатський університет ім. В.Стефаника), Т.М.Ткачук (Національний заповідник "Давній Галич"), М.В.Вуянко (Івано-Франківський краєзнавчий музей).

Ця конференція – один з багатьох заходів, ініційованих ДКАУ та НТУУ "КПІ", який спрямований на залучення урядових установ, громадських патріотичних організацій та інтелектуальної молоді до втілення в життя космічних програм Державного космічного агентства України та утвердження України як однієї з провідних світових космічних держав.

Г.Ю.Марченко, керівник Центру космології ФСП НТУУ "КПІ"

Фото: Учасники конференції