Українсько-німецька конференція з машинобудування

13-14 квітня в нашому університеті проходила Перша українсько-німецька конференція з машинобудування "Новітні матеріали та технології в машинобудуванні – 2011", яка була організована Спільним українсько-німецьким факультетом машинобудування (СУНФМ) НТУУ "КПІ" та Магдебурзького університету ім. Отто фон Ґеріке (ОфГУ) за участю Українсько-німецького центру НТУУ "КПІ" та Спілки інженерів-механіків НТУУ "КПІ".

Учасників конференції привітав проректор з міжнародних зв'язків член-кор. НАН України, проф. С.І.Сидоренко. Проректор ОфГУ проф. Й. Штракельян зазначив, що на базі Спільного факультету машинобудування успішно реалізуються спільні наукові проекти в галузі динаміки і міцності центрифуг, магнітно-абразивної обробки поверхонь, а також отримання та вивчення властивостей магнієвих сплавів. У свою чергу декан факультету машинобудування ОфГУ проф. К.-Х.Гроте наголосив на тому, що такі спільні наукові конференції є дуже важливими для молодих учених обох країн. Пленарна доповідь проф. Г.Чьоке "Від нафти та суміші горючих матеріалів до гібридних двигунів" викликала жвавий інтерес у аудиторії.

Представники різних галузей машинобудування, а також науковці обох університетів обговорили широке коло питань з сучасних проблем механіки деформівного твердого тіла, прогресивної техніки та технології машинобудування, а також з актуальних проблем зварювання та споріднених процесів і технологій, міцності та ресурсу зварних з'єднань і конструкцій, досягнень сучасного матеріалознавства і металургії.

Другий день конференції був повністю присвячений виступам молодих учених обох університетів, серед яких були і три випускники СУНФМ, які навчаються в аспірантурі ОфГУ.

О.П.Халімон, к.т.н., декан СУНФМ