Ви є тут

Співпраця науковців музею та університету


1926.05.16 QSL картка радіоаматорського гуртка КПІ з позивним R1KPI

Відбулося засідання Вченої ради Державного політехнічного музею в її оновленому складі. До Вченої ради ДПМ, окрім науковців музею, увійшли представники різних кафедр університету: Н.О. Вірченко – д.ф.-м.н., професор каф. матаналізу та теорії ймовірності ФМФ; В.П Зінченко – к.т.н., доцент кафедри автоматизації експериментальних досліджень ФАКС; Л.П. Пономаренко – к.ф.-м.н., доцент кафедри загальної і теоретичної фізики ФМФ; Д.Ф.Чернега – чл.-кор. НАНУ, д.т.н., завідувач кафедри фізико-хімічних основ технології металів ІФФ; В.Ф. Шинкаренко – д.т.н., проф., зав. кафедри електромеханіки ФЕА. Очолює роботу Вченої ради ДПМ проректор з наукової роботи М.Ю. Ільченко.

На засіданні було розглянуто та схвалено наукову, освітньо-виховну роботу музею,  перспективи подальшої роботи.

Залучення до співпраці з музеєм підрозділів університету дасть можливість об'єднати  методи науково-освітньої та навчально-виховної  роботи музею та різних кафедр, розширити участь студентів, викладачів, аспірантів у наукових читаннях із циклу "Видатні конструктори України", що проводяться Політехнічним музеєм з 2001 року, у підготовці збірників наукових праць "Дослідження з історії техніки", "Славетні імена КПІ", роботі конференцій, семінарів, круглих столів.

Спільна діяльність допоможе музею сформувати науково-методичні засади про наукові школи КПІ, визначити  імена особистостей для представлення в експозиції музею, популяризації та збереження пам'яті.

Інф. ДПМ

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій