Щороку Київський політехнічний видає дипломи декільком тисячам своїх випускників і працює на підготовку своїх вихованців уже 113-й рік. КПІ не тільки зберіг традиції високоякісної підготовки фахівців, а й дбайливо  переорієнтував їх та додав нових традицій відповідно до нових умов життя.

На перший курс до нас приходить молодь, яка лише частково торкнулася реалій життя. За 4-5 років у стінах університету відбувається бурхливий розвиток молодої людини одночасно в інтелектуальному, культурному, естетичному, суспільному й прагматичному вимірах. Останні десятиліття ми є свідками й безпосередніми учасниками суттєвих суспільно-політичних змін у країні, соціально-економічному становищі держави. І на  цьому перехідному етапі розвитку країни й університету навчально-виховна робота не тільки залишається важливою, а стає гостро актуальною й особливо тонкою і гнучкою в  реалізації.

Однією з важливих рис навчально-виховної роботи на даному етапі є масштабність здійснюваних заходів з одночасним індивідуальним підходом до конкретного студента й окремих навчальних і соціально-побутових питань життєдіяльності студентського колективу.

Успішність. Уже не перший рік глобальні соціальні процеси в країні спричиняють зменшення набору абітурієнтів та студентського контингенту. У 2010 році на зимовій заліково-екзаменаційній сесії загальна кількість студентів денної форми навчання зменшилась порівняно з минулим роком на 341 особу, а кількість студентів, які навчаються за контрактом, – на 161 особу.

Цього року сесію у встановлений термін склали 73,4 % студентів, що на 1,2 % більше, ніж торік, і на 2,9 % більше, ніж у позаминулому році. На жаль, середня по університету відносна кількість студентів, які навчаються на «відмінно» та «відмінно і добре», зменшилась на 1,5 % порівняно з попереднім роком.

Важливу роль у підвищенні якості навчального процесу відіграє система атестацій та ректорського контролю якості підготовки студентів. Величина у 2,6 % неатестованих по обох атестаціях студентів від загальної кількості студентів, що навчаються на бакалавраті, в абсолютному вимірі становить 461 особу.

Протягом осіннього семестру 2010/2011 н. р. відраховано 961 студента (4,2 % від загального контингенту). Частина студентів під час роботи приймальної комісії поновлюється. Зафіксована позитивна динаміка поновлень на контрактну форму навчання. Кількість поновлених студентів у 2010/2011 н. р. становить 231 (24 % від кількості відрахованих), з яких 204 поновлені за договором.

Порівняно з попереднім навчальним роком загальна кількість іноземних студентів зменшилась на 27,4 %. Кількість іноземних студентів, які не склали сесію і були відраховані, збільшилась і становить 16 осіб (3,9 %).

Статистика. Створенням та використанням комплексної бази «Деканат» та бази даних «Контингент» департаменту навчально-виховної роботи вдалося створити єдине автоматизоване накопичення інформації та даних з проведення заходів та здобутків по кожному підрозділу університету, включаючи кафедри, спеціальності та академічні групи. На підставі об’єктивних даних створено методику автоматизованого розрахунку основних показників та індексів, які характеризують навчально-виховний напрям діяльності в університеті. Дані обрахунку готує сама система, і підрозділам залишається лише перевіряти кінцевий результат. Основними індексами, які автоматично розраховуються, є індекс якості навчання, індекс досягнень студентів, індекс профілактики правопорушень. Перший враховує якість виконання студентами навчального плану, успішність та якість складання сесії, якість випуску. Він становить 0,32 – 0,63. Індекс досягнень студентів враховує їх творчі, спортивні та суспільно-корисні здобутки і сягає майже 30 %. Індекс профілактики правопорушень враховує динаміку або темп зміни відносної кількості правопорушень у підрозділах й іноді має значення менше одиниці та свідчить про поступове збільшення кількості правопорушень студентів порівняно з минулим роком, що є сигналом до якісного аналізу причин. Загальна кількість правопорушень, порівняно з попереднім роком, зменшилась на 100 одиниць (27,2 %). Суттєво зменшилась кількість важких правопорушень.

Навчання. Активну профілактичну роботу проводять колективи факультетів/інститутів ФЕА, ФМФ, ММІФ, ІЕЕ, ХТФ, ЗФ та інші, на яких зафіксовані стійкі тенденції до зниження кількості правопорушень. З метою заохочення студентів до навчання та активного дозвілля з ініціативи департаменту вже декілька років поспіль проводяться конкурси на кращу академічну групу та на краще оформлення гуртожитків до новорічних свят. За результатами навчання у 2009/2010 н.р. кращими визнані групи МІм-51 (ММІ) – 1-ше місце, ФМ-51 (ІФФ) – 2-ге місце та УК-51м (ФММ) – 3-тє місце. У конкурсі на краще оформлення гуртожитків до новорічних свят переможцями стали гуртожитки № № 1,10,13.

Подвійні дипломи. Пройти навчання за кордоном на сучасному обладнанні, набути професійного досвіду роботи у період проходження практики, одночасно отримати два дипломи – все це можливо завдяки програмам мобільності університету. За останні три роки кількість студентів, які мають можливість навчатися за програмами подвійного диплома, зросла до 63%. Зменшується кількість студентів, які обирають повний курс навчання, але кількість студентів, що проходять наукове стажування за кордоном, майже не змінилася.

До найбільш активних факультетів за мобільністю належать ХТФ, ФІОТ, ІПСА та ФММ, студенти яких складають більше 60% від загальної кількості учасників програм навчання за кордоном. Найчастіше студенти обирають університети Франції та Німеччини. Це обумовлено значною кількістю програм подвійних дипломів у цих країнах. Також наші студенти навчаються в Греції, Південній Кореї, Бразилії, США, Польщі, Швейцарії, Норвегії та Данії.

Мобільність. Головним досягненням університету є зростання кількості студентів НТУУ «КПІ», які навчаються за кордоном за програмами мобільності. За останні шість років їх чисельність зросла до 89 осіб. Департамент здійснює низку заходів, у т.ч. активізує безпосередні контакти  студентів із закордонними ВНЗ за рахунок презентацій та зустрічей, оn-line конференцій: у 2010 р. була проведена презентація стипендіальних програм Варшавської політехніки, Тартуського університету, Університету Індіанаполісу (США), перша міжнародна он-лайн конференція з нанотехнологій між НТУУ «КПІ» та Корейський університетом. У 2010 р. було  започатковано програму обміну між НТУУ «КПІ» та Університетським коледжем Телемарк (Норвегія), метою якої є підвищення навчального рівня та міжкультурного обміну студентами. Вперше в Україні було підписано Угоду про реалізацію національної мобільності з Дніпропетровським національним університетом ім. О.Гончара, метою якої є створення умов для національного обміну студентами, що у майбутньому може створити умови  для реалізації програм подвійного диплома.

Влітку 2010 р. міністр освіти і науки, молоді та спорту Д.В.Табачник та ректор нашого університету М.З.Згуровський уперше вручали студентам разом із дипломами НТУУ «КПІ» Додатки європейського зразка. Це ще один крок на шляху до посилення академічної мобільності студентів університету. На черзі академічна мобільність аспірантів.

Заохочення. Існує багато форм підтримки та заохочення студентів, які займаються науковою та дослідницькою діяльністю, мають високі показники в навчанні, беруть активну участь у громадському житті університету. Зокрема, призначення іменних стипендій. На сьогодні наші студенти отримують 28 стипендій ректора,  5 – Президента України, 1 – Кабінету Міністрів України, 6 – Верховної Ради України, 2 – ім. І.В.Курчатова (для студентів ТЕФ), а також щорічні стипендії та премії Київського міського голови, іменні та персональні  стипендії видатних учених на факультетах/інститутах (141 стипендіат), персональні стипендії ДП НАЕК «Енергоатом». З 2010 р. 10 кращих студентів НТУУ «КПІ» отримують персональну стипендію Д.Й.Андрієвського в розмірі 1000 грн. Крім того, 10 студентів стали стипендіатами програми «Завтра.ua», яку реалізує благодійна організація «Фонд Віктора Пінчука – соціальна ініціатива». Уже цього року до фінального 3-го туру потрапили 16 наших студентів.

Олімпіади. У 2010 р. участь у всеукраїнських олімпіадах взяли 159 студентів, 35 з них  зайняли призові місця. КПІ поступово здобуває право бути базовим ВНЗ з проведення 2-го туру всеукраїнських олімпіад. У минулому році їх було чотири (з теоретичної механіки, яку проводить ФАКС, олімпіада з електротехніки та електротехнології на базі ІЕЕ, олімпіада з інформаційної безпеки, що організовує ФТІ), а цього року додалася олімпіада з механотроніки в машинобудуванні на базі ММІ. На 2011 р. заплановано залучити студентів КПІ до участі у 107 всеукраїнських студентських олімпіадах, закріплені тренери, розпочато підготовчу роботу, проводяться перші етапи олімпіад.

Минулого року знаковою була ювілейна, вже п’ята, Міжнародна студентська олімпіада з програмування імені С.О.Лебедєва – В.М.Глушкова «KPI-OPEN  2010». Олімпіада такого масштабу і рівня є єдиною в Україні, постійно зростає кількість учасників та її імідж. У 2010 р. у змаганнях взяли участь майже 80 команд (понад 200 осіб) з 7 країн Європи, а переможцями стали студенти з Будапештського технічного університету (Угорщина).

Відомою серед студентів Європи стала і Літня школа  «Досягнення та застосування сучасної інформатики, математики та фізики». На лекції відомих професорів з 11 країн світу до КПІ приїжджають студенти з 5-7 країн Європи. Тематика літньої школи надзвичайно цікава і не має аналогів.

Стає традиційним конкурс наукової творчості серед школярів під назвою INTEL-TEХНО Україна, який на високому організаційному та науковому рівні проводить ФТІ. Цей конкурс можна назвати першим яскравим прикладом реалізації нашої програми «Майбутнє України». Підтвердженням популярності цього конкурсу є збільшення кількості учасників і насиченість програми роботи зі школярами, у т.ч. із школярами київських шкіл.

Виставки. Високу відзнаку за творчі досягнення в інноваційному оновленні національної системи освіти традиційно отримує наш університет, беручи участь у міжнародних та всеукраїнських освітніх виставках, а саме: Міжнародній виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні - 2010», двічі в міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра – Абітурієнт 2010», виставці закордонних навчальних закладів “Education abroad”.

Департаментом навчально-виховної роботи виконується значна робота щодо організації та проведення Ярмарків вакансій для випускників та студентів. Потенційні роботодавці збільшують професійно-технічну направленість пропонованих вакансій.

Оздоровлення. Всебічний розвиток. Значна увага в університеті  приділяється покращенню роботи з оздоровлення, організації культурного відпочинку студентської молоді, підвищенню їх інтелектуального та культурного рівня, розвитку фізичної культури  та спорту в цілому, пропагуванню здорового способу життя, мотивації спортивних та творчих здібностей, соціальній активності студентів.

Ця робота здійснюється за комплексними програмами: «Організація спортивно-оздоровчої роботи»; «Формування культури дозвілля як спосіб профілактики негативних явищ у студентському середовищі»; «Естафета здоров’я»; «Розвиток та діяльність студентських гуртків і клубів у НТУУ «КПІ» тощо. На сьогоднішній день працюють  23 студентські гуртки та клуби, ще 11 заплановано створити.

Дозвілля. У КПІ щорічно проводиться понад двадцять загальноуніверситетських заходів, у яких беруть участь понад 20 тис. студентів. Традиційними є творчі конкурси «Містер КПІ» та «Королева КПІ», масовими університетськими заходами стали День першокурсника, День магістра та День КПІ, Спартакіада КПІ тощо.

Культурне та духовне зростання студентства відбувається за їх активною участю як учасників та глядачів під час проведення фольклорних вечорів, концертів, конкурсів авторської пісні «Точка зору» й «Наше літо», що проходять у Центрі культури та мистецтв, малій залі ЦКМ, у залі засідань Вченої ради, бібліотеці, на вул. Політехнічній та ін.

П’ять студентських художніх колективів мають звання народного: Народна капела бандуристів – переможець Міжнародного фестивалю у Братиславі, Народний ансамбль народного танцю «Політехнік», Народний ансамбль бального танцю «Стиль», Народна академічна хорова капела. Активно працюють студії, театри та ансамблі: вокальна студія при Народній академічній хоровій капелі, Народний естрадний театр аматорів «ЕТА», вокальний ансамбль естрадного співу, ансамбль бального танцю викладачів та співробітників, ансамбль сучасної хореографії (джаз), ансамбль сучасної хореографії (хіп-хоп), драматичний гурток, студія живопису та графіки «Гармонія».

Особливої уваги заслуговує творчий конкурс   КВН, у якому через лігу КВН з 18 команд виховується  збірна КВН «Київський політех», що займає призові місця в Україні та на теренах СНД.

Виставки «Таланти КПІ», що проводяться двічі на рік, майже 10 художніх виставок у Картинній галереї КПІ, виступи художніх колективів, концерти танцювальних та вокальних колективів,  вистави театрів – це не повний список заходів, спрямованих на культурне та духовне зростання студентів КПІ. Набувають нової якості та масовості заходи, які організовуються і проводяться у студмістечку. Це новий якісний рівень виховної роботи серед студентів, що проживають у гуртожитках. Висока громадська зрілість нашого студентства підкреслюється їх активною участю у значних подіях, що відбуваються в КПІ.

Спільні заходи з іншими департаментами. З департаментом навчально-організаційної роботи: освітянські та профорієнтаційні  ярмарки для абітурієнтів, ярмарок вакансій,  ярмарок професій та інші.

З департаментом науки та інноватики: конкурс «Молодь – енергетиці України», конкурс «Зробимо Україну енергоощадною», за сприяння Фонду «Україна» Л.Д.Кучми; наукові читання «Видатні конструктори України», творчі зустрічі з видатними особистостями сучасності: першою людиною, що вийшла у відкритий космос, космонавтом О.А.Леоновим; першим космонавтом України Л.К.Каденюком; родиною космонавта П.Р.Поповича; гендиректором корпорації Майкрософт Стівом Балмером та ін.

З департаментом міжнародних зв’язків: щорічно відбувається до 10  зустрічей з надзвичайними та повноважними послами різних країн світу,  також організовуються різні заходи для підвищення міжнародного іміджу університету. Особливо теплими були зустрічі з послом Куби, яку організувало керівництво ФСП за активною участю студентів; з послом Аргентини; запам’яталися прийом у Почесні доктори НТУУ «КПІ» Л.Д.Кучми та обговорення його книги «Зламане десятиліття», зустріч з Державним Секретарем США Хіларі Клінтон, проведена на високому рівні спільними зусиллями усіх департаментів та служб університету. Успішно проведено важливий і масштабний захід з великою підготовчою роботою – Міжнародний українсько-польський студентський футбольний турнір, у якому взяли участь по вісім футбольних команд з університетів України та Польщі.

З департаментом матеріально-технічного розвитку та студмістечком організовано студентські будівельні загони для облаштування території КПІ, студмістечка, баз відпочинку «Маяк», «Політехнік» і «Глобус», ремонту приміщень у корпусах і студентських гуртожитках.

Спорт. Особливої популярності та масовості набирає серед студентів спортивно-оздоровчий напрям діяльності, до якого активно долучилися  Студентська рада університету та профспілка. Популярною стала легка атлетика, баскетболісти стали фіналістами чемпіонату України, на базі КПІ створено Всеукраїнську баскетбольну студентську асоціацію (ВБСА); регулярними в КПІ стали чемпіонати з шахів, у тому числі і міжнародні: у серпні – Кубок Незалежності України, у червні – Кубок ректора КПІ; популярною стала також інтелектуальна гра з японських шашок – гра го; особливо масовими є змагання з волейболу, футболу, фут залу,  настільного тенісу, шейпінгу та спортивної аеробіки, боксу, армспорту; Богатирські ігри в КПІ стали вже міжнародними, в них беруть участь команди з Польщі, Литви, Естонії та Росії.

Навесні на вул. Політехнічній проходить масовий захід для студентів – «Естафета здоров’я». Надзвичайної популярності набирають туристичні змагання «Лабіринт», що проводяться на оздоровчій базі «Політехнік». До наших заходів залучаються й учні Політехнічного ліцею, які разом із студентами змагаються в турнірі «Лабіринт», та проводяться спільні заходи зі скаутською організацією «Плай».

Студентська соціальна служба постійно проводить акції, спрямовані на виховання зрілої соціальної позиції у студентів: «Бережи себе», «Збережи життя», «Здай кров – врятуй життя», марафон «Студентські ігри», пробіг заради життя, акції допомоги дитячим будинкам та ін. І таких заходів у КПІ в 2010 р. проведено більше двохсот.

У 2010 р. створено радіомережу на вул. Політехнічній, яка потребує розширення  на гуртожитки і навчальні корпуси. Оновлено існуючий сайт департаменту, створено сайт «Студент КПІ», на яких оперативно висвітлюються всі події, що відбуваються в університеті, в Києві та у студентському середовищі України.

На закінчення хочу зауважити, що попереду у нас кропітка і відповідальна робота. Колектив викладачів та контингент студентів мають певні наміри подолати перепони на шляху зростання якості підготовки фахівців та іміджу нашого університету. І мають для цього об’єктивне підґрунтя та велике бажання. Успіхів усім нам на цьому шляху!

Г.Б.Варламов, проректор з навчально-виховної роботи