Для інноваційного прориву у верстатобудуванні [семінар]

Перспективи розвитку верстатобудування в Україні обговорили фахівці ММІ та деяких інших факультетів на семінарі, що пройшов 16 грудня 2010 р. у виставковому залі Наукового парку під керівництвом зав. каф. конструювання верстатів та машин (КВМ) проф. В.Б. Струтинського.

Проф. кафедри КВМ Ю.М.Кузнєцов виступив з презентацією «Концепція створення технологічного обладнання нового покоління на модульному принципі». Свою доповідь він розпочав з того, що висловив незгоду з досить поширеною думкою про безнадійне відставання  верстатобудування України від провідних індустріальних держав, і заявив про необхідність шукати нетрадиційні шляхи інноваційного прориву, створюючи верстати, побудовані на нових принципах.

На підтвердження цієї думки доповідач запропонував обговорити концепцію створення верстатів нового покоління, в тому числі з паралельною кінематикою. Основні особливості запропонованої концепції: 1) генетико-морфологічний принцип, що містить генетичний підхід до класифікації, опису, еволюції розвитку і прогнозування, а також багаторівневий системно-морфологічний підхід до побудови і синтезу технічних систем; 2) застосування каркасних і оболонкових конструкцій несучих систем; 3) агрегатно-модульний принцип проектування і виготовлення; 4) використання перспективних інформаційних технологій та інтелектуальних комп’ютерних систем.

На конкретних прикладах нових компоновок токарних, свердлильно-фрезерних та інших верстатів з числовим програмним управлінням, захищених патентами України на винаходи та корисні моделі, доповідач довів ефективність використання п’яти генетичних операторів синтезу (реплікація, схрещування, інверсія, кросинговер, мутація) в сполученні з геометричними операторами перетворення у вигляді умовних «хромосом». Серед нових компоновок були представлені пірамідальні, клиноподібні, типу «павук», «ринг», «зірка», «стільник» та інші.

 На завершення доповідач звернув увагу на те, що запропонована концепція із застосуванням механізмів паралельної структури може бути використана при створенні не тільки металообробних і деревообробних верстатів, а й для іншого технологічного обладнання: роботів і робототехнічних систем; текстильних, поліграфічних, лазерних, контрольно-вимірювальних і зварювальних машин; сільськогосподарської та медичної техніки, для індустрії розваг.

Після доповіді була жвава і дуже критична дискусія, в якій взяли участь професори В.С.Коваленко, Ю.В.Петраков, В.А.Пасічник, В.Б.Струтинський та інші.

 Семінар закінчився демонстрацією роботи керованого комп’ютером настільного фрезерного верстата, що створений аспірантом проф. Ю.М.Кузнєцова Олександром Степаненком. У присутності всієї аудиторії на верстаті була вифрезерувана емблема «75 років кафедрі КВМ».

В.Миколаєнко