Ви є тут

НТУУ «КПІ» – ВУТ: нові горизонти наукової кооперації


2011.04.6-8 Українсько-польський семінар «NTUU «KPI»-WUT. New horizons in research cooperation»

НТУУ «КПІ» та ВУТ (Варшавський університет технологій) – університети-побратими з багаторічною історією. Вони були засновані одним указом царя Миколи II ще 1898 року. Нову якість ці історичні зв’язки отримали в 2006 році, коли у Варшаві було підписано договір про співпрацю між двома університетами. Серйозними кроками в напрямку його реалізації стали семінар 2007 року “Perspectives for cooperation in science and education partner institutions”, створення Українсько-польського центру, Українсько-польський академічний форум (2009), відкриття Українсько-польського студентського футбольного турніру 2010-2012 тощо.

7 квітня 2011 року в НТУУ «КПІ» відбувся черговий спільний захід  українських і польських політехніків – Українсько-польський семінар “NTUU “KPI”-WUT. New horizons in research cooperation” («НТУУ «КПІ» – ВУТ. Нові горизонти наукової співпраці»). Участь у ньому взяли  представники Варшавської політехніки, Лодзинського технічного університету та НТУУ «КПІ».

Під час офіційної зустрічі делегації з ректором НТУУ «КПІ» М.З.Згуровським з презентацією виступив проректор С.І.Сидоренко. Голова Наукового товариства студентів і аспірантів КПІ Марина Козар ознайомила гостей з його роботою.

Українсько-польський семінар «NTUU «KPI»-WUT. New horizons in research cooperation»На пленарному засіданні було представлено декілька доповідей. Анна Кузьма, радник з питань науки і культури Посольства Республіки Польща в Україні, у своєму виступі акцентувала увагу на провідній ролі університетів у посиленні науково-технічного та економічного співробітництва Республіки Польща і України. «З маленької співпраці народжується великий проект», –  такими словами вона заохочувала  науковців КПІ та Варшави до участі у спільних проектах. У презентації М. З.Згуровського, К. Ф.Єфремова, О.М. Пасічного «Україна – Польща в глобальних вимірах сталого розвитку» йшлося про дослідження розвитку країн, який базується на двох головних складових – безпеці та якості життя. Була представлена порівняльна характеристика розвитку України та Польщі. Завершив пленарне засідання проректор Варшавського університету технологій Тадеуш Кулік. У своїй доповіді він розповів про багаторічний досвід співпраці ВУТ та НТУУ «КПІ» та перспективи розвитку такого співробітництва в майбутньому.

Низку науково-технічних проблем було винесено на розгляд секцій. Тематика їхніх засідань відображала основні напрями співпраці університетів: секція №1 – «Охорона навколишнього середовища; проблема «питної води»; секція №2 – «Фізика твердого тіла і новітні фізичні методи досліджень»; секція №3 – «Моделювання систем навігації та газодинамічного контролю літальних апаратів і вибухових пристроїв»; секція №4 – «Сталий розвиток. Соціально-економічний перетин: місцевий та регіональний рівні»; секція №5 – «Нанокерамічні матеріали, металеві та полімерні композити»; секція №6 – «Аналогові та цифрові системи і прилади вимірювань і комунікацій»; секція №7 – «Актуальні питання машинобудування». Відповідно до проблематики секцій було сформовано пари «вчений ВУТ – вчений НТУУ«КПІ», які стануть основою наукових груп і розпочнуть роботу з реалізації поставлених завдань. Представники ВУТ та НТУУ «КПІ» впевнені, що важливими завданнями організації співробітництва є проект «Подвійний диплом» («Диплом двох університетів»), організація спільних аспірантур, навчання магістрантів, стажування в університетах-побратимах молодих учених.

Під час семінару було підписано угоду про співпрацю НТУУ «КПІ» з іще одним його польським учасником – Лодзинським технічним університетом. Її основні положення передбачають розширення академічних обмінів, проведення спільних наукових досліджень, конференцій та семінарів, підготовку й  публікацію спільних статей та монографій.

Отже, семінар, який щойно закінчився, відкрив перед українськими і польськими політехніками нові горизонти на шляху зміцнення наукової кооперації і розширення можливостей ефективного використання творчого потенціалу вчених наших країн.

Аліна Медус, ДМС

***

6 квітня 2011 року в нашому університеті пройшла презентація Варшавського університету технологій, організована відділом академічної мобільності НТУУ "КПІ". Варшавська політехніка має високий рівень викладання, співпрацює з провідними світовими партнерами в галузях науки, промисловості та високих технологій. 

Слухачі отримали інформацію про правила прийому до ВУТ, навчання за трьома рівнями (бакалаврат, магістратура, аспірантура), можливість безкоштовного навчання, вибір спеціальностей та мови навчання (польської або англійської), могли поспілкуватися з представником ВУТ. 

За інф. відділу академічної мобільності

Заява учасників Українсько-польського семінару

Як уже повідомлялося, 6-8 квітня в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» пройшов  Українсько-польський семінар «NTUU «KPI»-WUT. New horizons in research cooperation». Учасники семінару обговорили низку питань порядку денного і виступили зі спільною заявою, текст якої подано нижче:

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИЙ УЧЕНЫХ

Варшавского университета технологий (WUT) и Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт» (НТУУ «КПИ») – участников семинара«NTUU «KPI»-WUT.  NEW HORISONS IN RESEARCH COOPERATION» (г. Киев,  НТУУ «КПИ», 7 – 8 апреля 2011г.)

Семинар «NTUU «KPI»-WUT.  NEW HORISONS IN RESEARCH COOPERATION» состоялся  в рамках подписанного ректором НТУУ «КПИ» М.З.Згуровским и ректором Варшавского университета технологий В.Курником “Договора о партнерстве, сотрудничестве и научном обмене между НТУУ «КПИ» и ВУТ «Варшавская политехника»” от 28.09.2006 года и протокола рабочей встречи ректора В.Курника и проректора НТУУ «КПИ» С.И.Сидоренко в Варшавском университете технологий 12.02.2010 года.

1. ЗАДАЧИ СЕМИНАРА

Задачами семинара «NTUU «KPI»-WUT.  NEW HORISONS IN RESEARCH COOPERATION» являлись:

  • взаимное ознакомление с направлениями научных исследований и организацией учебного процесса ученых WUT и НТУУ «КПИ», которые представляли интерес для  членов делегаций WUT и НТУУ «КПИ»;
  • установление прямых контактов “ученый  WUT – ученый НТУУ «КПИ»”;
  • согласование содержания предпроектных предложений ученых WUT и НТУУ «КПИ» для подачи заявок на участие в конкурсах по международным программам на получение финансирования, грантов, стипендий;
  • усиление академической мобильности: активизация обмена магистрантами, аспирантами, молодыми учеными, визит - профессорами;
  • совершенствование координации совместных действий для участия в международных научных и образовательных европейских программах;
  • формирование консорциумов с участием ученых WUT и НТУУ «КПИ».

2. СОСТАВ ДЕЛЕГАЦИЙ.

  2.1. Состав делегации Варшавского университета технологий:

1. Tadeusz Kulik   проректор по научной работе, руководитель делегации
2. Andrzej Tylikowski директор института основ машиностроения
3. Anatolij Platonow профессор факультета электроники и информационных технологий
4. Krzysztof Sikorski профессор факультета материаловедения
5. Eugeniusz Sobczak профессор факультета социологии
6. Mikolaj Szafran профессор химического факультета
7. Robert Glebocki профессор факультета электроенергетики и авиационной техники
8. Marek Nawalany профессор факультета биотехнологий и биотехники

2.2. Состав делегации Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт»:

1. Згуровский Михаил Захарович ректор, директор WDC “Geoinformatics and Sustainable Development”
2. Ильченко Михаил Ефимович проректор по научной работе
3. Сидоренко Сергей Иванович проректор, заведующий кафедрой физики металлов
4. Цыганок Борис Архипович заместитель проректора, профессор факультета электроники
5. Шукаев Сергей Николаевич заместитель проректора, профессор Механико-машиностроительного института
6. Пашов Ростислав Иванович заместитель проректора по учебно-воспитательной работе
7. Cаенко Наталья Семёновна декан факультета лингвистики
8. Збруцкий Александр Васильевич декан факультета авиационных и космических систем
9. Панов Евгений Николаевич декан инженерно-химического факультета
10. Бобырь Николай Иванович директор Механико-машиностроительного института
11. Лобода Петр Иванович декан инженерно-физического факультета
12. Астрелин Игорь Михайлович декан химико-технологического факультета
13. Яндульский Александр Станиславович декан факультета электроенергетики и автоматики
14. Жуйков Валерий Яковлевич декан факультета электроники
15. Гавриш Олег Анатольевич декан факультета менеджмента и маркетинга
16. Дуган Алексей Мартемьянович декан факультета биотехники и биотехнологии
17. Киричок Петр Алексеевич декан издательско-полиграфического института
18. Павлов Александр Анатольевич декан факультета информатики и вычислительной техники
19. Панкратова Наталья Дмитриевна заместитель директора Института прикладного и системного анализа  
20. Пасичный Алексей Михайлович председатель Научного общества студентов и аспирантов
21. Козарь Марина заместитель председателя Научного общества студентов и аспирантов
22. Десятов Олег председатель Cтуденческого совета университета

3. МЕРОПРИЯТИЯ СЕМИНАРА.

3.1. Во время визита в НТУУ «КПИ» делегация ученых WUT ознакомилась с экспозициями инновационных проектов Научного парка «Киевская политехника», Государственного политехнического музея Украины при НТУУ «КПИ», Отдела авиации и космонавтики им.И.И.Сикорского Государственного политехнического музея Украины   при     НТУУ «КПИ»,   Научно-технической     библиотекой им. Г.И. Денисенко.

    3.2. В рамках рабочего семинара «NTUU «KPI»-WUT.  NEW HORISONS IN RESEARCH COOPERATION» состоялась встреча делегаций WUT и НТУУ «КПИ» с ректором НТУУ «КПИ» М.З.Згуровским.

Во время встречи были представлены презентации:

проректора, директора Украинско-Польского центра «НТУУ «КПИ» С.И.Сидоренко «Развитие сотрудничества с Республикой Польша»,

Научного общества студентов и аспирантов НТУУ «КПИ» о развитии сотрудничества со студентами и молодыми учеными WUT.  

3.3.  На пленарном заседании были представлены доклады:

 советника по вопросам науки и культуры Посольства Республики Польша в Украине г-жи Анны Кузьмы, которая в своем выступлении акцентировала внимание на ведущей роли университетов в усилении научно-технического и экономического сотрудничества Республики Польша и Украины;

М.З.Згуровского, К.Ф.Ефремова, А.Пасичного «Украина - Польша в глобальных измерениях устойчивого развития»;

проректора Варшавского университета технологий Тадеуша Кулика, который в своем докладе рассказал о многолетнем опыте сотрудничества WUT и НТУУ «КПИ» и перспективах развития такого сотрудничества в будущем.

3.4.   Работа в секциях по направлениям:

Секция №1. «Охрана окружающей среды; проблема «питьевой воды» (Модераторы: Marek Nawalany, профессор WUT, Евгений Кузьминский, профессор факультета биотехнологий и биотехники).

Секция №2. «Физика твердого тела и новейшие физические методы исследований» (Модераторы: Krzysztof Sikorski, профессор WUT; С.И.Сидоренко, заведующий кафедрой физики металлов).

Секция №3. «Моделирование систем навигации газодинамического контроля летательных аппаратов и взрывных устройств» (Модераторы: Robert Glebocki, профессор WUT; Александр Збруцкий, декан факультета авиационных и космических систем, Александр Прохорчук, доцент факультета авиационных и космических систем).

Секция №4. «Стабильное развитие. Социально-экономическое пересечение: местный и региональный уровни» (Модераторы:

Eugeniusz Sobczak, профессор WUT; Наталия Панкратова, профессор Института прикладного системного анализа, Геннадий Статюха, профессор химико-технологического факультета).

Секция №5. «Нанокерамические материали, металлические и полимерные композиты» (Модераторы: Mikolaj Szafran, профессор WUT; Петр Лобода, профессор инженерно-физического факультета).

Секция №6. «Аналоговые и цифровые системи и приборы измерения и коммуникации» (Модераторы: Anatolij Platonow, профессор WUT; Борис Циганок, профессор факультета электроники).

  Секция №7. «Актуальные вопросы машиностроения» (Модераторы: Andrzej Tylikowski, профессор WUT; Николай Бобырь, профессор Механико-машиностроительного института, Олег Боронко, профессор Механико-машиностроительного института).

3.5    Делегация  ученых WUT ознакомилась с работой лабораторий факультета авиационных и космических систем, факультета электроники, инженерно-физического факультета и Механико-машиностроительного института НТУУ «КПИ».

4. РЕЗУЛЬТАТЫ СЕМИНАРА.

4.1. Сформированы пары «ученый WUT – ученый НТУУ «КПИ» в соответствии с проблематиками, по которым работали секции семинара:

Tadeusz Kulik,

Krzysztof Sikorski

Сергей Сидоренко, Евгений Иващенко

Andrzej Tylikowski

Николай Бобырь, Олег Боронко

Anatolij Platonow

Борис Цыганок

Eugeniusz Sobczak

Геннадий Статюха

Robert Glebocki

Александр Збруцкий, Александр Прохорчук

Marek Nawalany

Евгений Кузьминский

Mikolaj Szafran

Петр Лобода

 4.2. Указанные пары  станут основой межуниверситетских WUT – НТУУ «КПИ» научных групп, которые начнут работу по реализации задач, указанных в пункте 1 данного заявления.

4.3. Указанные в п.4.1. пары ученых и соответствующие межуниверситетские WUT – НТУУ «КПИ» рабочие группы в некоторой перспективе могут сформироваться как консорциумы с участием ученых ряда других университетов  партнеров WUT и НТУУ «КПИ».

4.4. На заключительном заседании семинара указанные  в п.4.1.пары ученых WUT – НТУУ «КПИ» заявили о подготовленных в дни семинара «дорожных картах»,  рабочих планах, протоколах о намерениях  и др. в соответствии с проблематикой работы секций семинара, а также проинформировали участников заключительного заседания семинара о конкретном содержании этих «дорожных карт», планов, протоколов и др.

4.5. Делегации WUT и НТУУ «КПИ» с особой убежденностью отмечают, что одной из важнейших задач организации сотрудничества являются проекты по типу «Двойной диплом» («Диплом двух университетов»), организация совместных аспирантур, включенное обучение магистрантов, стажировки молодых ученых в университетах-побратимах.

Создание эффективной системы поддержки академической мобильности является залогом стабильного развития сотрудничества наших университетов-побратимов на десятилетия вперед.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Делегации WUT и НТУУ «КПИ» расценивают итоги проведения в Киеве семинара «NTUU «KPI»-WUT. NEW HORISONS IN RESEARCH COOPERATION» как исключительно полезные и важные для развития сотрудничества наших университетов.

Сделан новый шаг в направлении усиления взаимопонимания и сотрудничества между научно-образовательными сферами Республики Польша и Украины.

Стороны высоко оценивают деятельность Украинско-Польского центра НТУУ «КПИ» и Департамента международного сотрудничества НТУУ «КПИ» по подготовке и проведению семинара «NTUU «KPI»-WUT.  NEW HORISONS IN RESEARCH COOPERATION».

От имени

Национального технического университета Украины

«Киевский политехнический институт»

  Проректор С.И.Сидоренко 

От имени

Варшавского университета технологий

«Варшавская политехника»

 

 

Проректор    Т.Кулик

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій