Ви є тут

Колосов Олександр Євгенович - науковець і винахідник


Заохочувальна відзнака Міністерства оборони України Медаль «Знак пошани»

Цьогорічна осінь виявилася вельми врожайною для к.т.н., старшого наукового співробітника кафедри хімічного, полімерного та силікатного машинобудування ІХФ, патентного повіреного України, заслуженого винахідника НТУУ «КПІ»  Олександра Євгеновича Колосова.

У вересні з нагоди Дня винахідника і раціоналізатора за сприяння розвитку винахідництва і раціоналізації в Україні, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та активну творчу діяльність О.Є.Колосов був нагороджений Грамотою Державного департаменту інтелектуальної власності з врученням іменного нагрудного знака «Автор» (за №101).

На початку листопада знаковою віхою в науковій творчості Олександра Євгеновича став захист докторської дисертації на тему «Обґрунтування процесів та обладнання для одержання виробів з композицій епоксиполімерів ультразвуковою  модифікацією» за спеціальністю 05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології (науковий консультант – д.т.н., проф. І.М.Федоткін).

Також у листопаді за вагомі особисті заслуги перед Українською державою в науково-технічній і військовій сферах, високі трудові досягнення і професійну майстерність О.Є.Колосова було нагороджено почесною відзнакою Міністерства оборони України «Знак Пошани» (за №1331).

А наприкінці осені О.Є.Колосов був нагороджений Грамотою Міністерства оборони України як один із співавторів блоку з 8 патентів України на винаходи і корисні моделі під загальною назвою «Інноваційний волокнистий активований вуглецевий матеріал марки «БОРИСФЕН», що отримав перше місце у Всеармійському конкурсі «Кращий винахід року-2010» в номінації «Утилізація надлишкових озброєнь, військової техніки, боєприпасів та ракет».

Та Олександр Євгенович не зупиняється на досягнутому. Серед його наукових планів – доведення до логічного завершення результатів, отриманих під час роботи над докторською дисертацією, зокрема пошук шляхів і форм наукової співпраці між університетом та потенційними замовниками для впровадження результатів досліджень. Не менш важливим є передача набутих знань і досвіду винахідництва та основ патентознавства студентам у рамках викладацької діяльності. Тож побажаймо О.Є.Колосову подальших творчих успіхів у науково-педагогічній діяльності та приєднання в недалекому майбутньому до славетної когорти науковців – заслужених винахідників України.

 Ю.М.Кузнєцов, засл. винахідник УРСР, д.т.н., проф.

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій