Непомітно промайнули два місяці навчання, і от уже настав час для поточного аналізу успішності навчання студентів перших чотирьох курсів. У першій атестації осіннього семестру взяли участь 1046 академічних груп, в яких навчаються 17526 студентів. Цього навчального року збільшилась кількість першокурсників, і тому вельми цікаво було дізнатись, чи зможуть вони так швидко пристосуватись до особливостей навчального процесу в нашому університеті.

Результати атестації свідчать про стабільну успішність студентів першого курсу – 46,5 % студентів атестовані з усіх дисциплін, що відповідає показнику 2008/2009 навчального року, але дещо менше, ніж у попередній навчальний рік. На жаль, студенти 2-4 курсів не можуть похизуватись високими показниками успішності навчання – на всіх трьох курсах відсоток студентів, які успішно склали всі види контролю, зменшився. Найбільше студентів, які мають абсолютну успішність, на ФЛ (70,7 %), ІСЗЗІ (68,2 %), ВПІ (66,1 %), ФММ (61,5 %). Зросла до 112 осіб кількість студентів, які неатестовані з усіх дисциплін, що майже в два рази більше за відповідний показник попереднього навчального року. Також зросла кількість студентів, неатестованих з трьох і більше дисциплін. Найбільше таких студентів на ВІТІ (29,2 %), ЗФ (28,9 %), ФЕЛ (27,4 %), ФІОТ (26,7 %), найменше – на ВПІ (5,7 %), ФТІ (7,7 %), ІСЗЗІ (7,8 %), ФММ (8,9 %). Відносна кількість студентів, неатестованих з трьох і більше дисциплінУсі дані свідчать, що викладачі вимогливо ставляться до результатів навчання і якості отриманих знань під час навчального процесу. Порівняно з попереднім навчальним роком покращилась успішність іноземних студентів. На 2 % збільшилась кількість студентів, які атестовані з усіх дисциплін, та на 1,7 % зменшилась кількість неатестованих з трьох і більше дисциплін.

Таким чином, можна зробити висновок, що результати проведеної атестації вимагають глибокого аналізу з боку професорсько-викладацького складу університету з метою підвищення ефективності роботи зі студентами, більш активної мотивації для одержання високої якості знань шляхом ширшого залучення до науково-дослідної роботи, використання фахових знань, навичок та вмінь, розвитку особистості. Водночас студентам слід пам’ятати, що тільки глибокі всебічні знання і розвинена ерудиція можуть зробити з них фахівців сучасного рівня, затребуваних ринком праці.

Інформація департаменту навчально-виховної роботи