Новий навчальний рік Методична рада університету розпочала своїм засіданням 23 вересня 2010 р. Голова Методичної ради – перший проректор Ю.І.Якименко окреслив завдання, які стоять перед університетом. План роботи, який розглядався на засіданні ради, спрямований на поліпшення якості освіти студентів університету в рамках європейського освітнього простору.

Найголовнішим завданням усього колективу НТУУ «КПІ» в поточному навчальному році є забезпечення досягнення критеріїв дослідницького університету за всіма напрямами роботи. Важливою складовою цього завдання є впровадження рейтингової системи визначення ефективності праці науково-педагогічних працівників, тому в листопаді на порядок денний розширеного засідання Методради виноситься питання “Про результати рейтингування науково-педагогічних працівників у 2009/2010 навчальному році та удосконалення “Положення про порядок визначення рейтингу науково-педагогічних працівників”.

Підготовка магістрів як фахівців у сфері інноваційної економіки, здатних комплексно поєднати дослідницьку, проектну і підприємницьку діяльність, буде розглядатися на засіданні в жовтні цього року в рамках питання “Аналіз підсумків вступної кампанії до магістратури у 2010 році”, у лютому наступного року на засіданні ради піде мова про науково-педагогічний потенціал кафедр та квоти магістерської підготовки.

Аналіз підсумків комплексного моніторингу якості підготовки фахівців щорічно обговорюється на засіданнях Методичної ради. У вересні були заслухані кафедри, які посіли останні чотири місця за результатами моніторингу цього року. Завідувачі цих кафедр провели засідання, на яких окреслили шляхи подолання недоліків у підготовці фахівців, визнали низький рівень підготовки з математики як наслідок загальної підготовки абітурієнтів при вступі, звернули увагу на необхідність більшої відповідності завдань ректорського контролю програмам спеціальностей, можливості користуватися довідниками тощо.

Завдання методичного напряму роботи університету будуть обговорені на ІХ Всеукраїнській науково-методичній конференції “Болонський процес: стан та перспективи розвитку вищої освіти в Україні” у листопаді 2010 року.

С.І.Єніна, методист навчально-методичного відділу, секретар Методради