Іменні стипендіати з ПБФ 2010 року

Найкращі студенти факультету, які відмінно навчаються, успішно здійснюють науковий пошук, мають активну громадянську позицію, небайдужі до спорту та змістовного дозвілля, як правило, отримують підвищені та іменні стипендії. Вони є прикладом і взірцем для інших.

Марина Філон – шестикурсниця, відмінниця навчання. Займається науковими дослідженнями в галузі очищення води від забруднювачів (науковий керівник – к.т.н., доц. В.В.Трасковський). Брала участь у IX Міжнародній науково-технічній конференції «Приладобудування 2010: стан і перспективи» (м. Київ) та у II Науково-практичній конференції студентів і молодих учених «Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання» (м. Івано-Франківськ). Бере активну участь у громадському житті, займається спортом, отримує стипендію ректора НТУУ «КПІ». Марина Філон 
Юлія Кльофа – студентка 6-го курсу кафедри приладів і систем орієнтації та навігації. За роки навчання проявила себе не тільки в навчанні, а й у науковій роботі (науковий керівник – д.т.н., проф. Н.І.Бурау). Результати наукових досліджень доповідались на шести міжнародних та всеукраїнських науково-технічних конференціях, має по одній публікації у фахових виданнях в Україні та за кордоном. У 2010 році Ю.Кльофа стала стипендіаткою фонду В.Пінчука «Завтра.UA». Студентка активно займається громадською роботою на факультеті. Протягом 4-х років вона є старостою гр. ПГ-52, протягом 3-х – заступником голови студради факультету, у вересні 2009 року була обрана старостою 5-го курсу. Юлія Кльофа 
Юрій Вовк – шестикурсник, відмінник навчання. Брав участь у  складанні заявки на отримання патенту України №44824 «Електромагнітний акустичний перетворювач», виступав на ІІІ Науково-практичній конференції студентів та аспірантів «Погляд у майбутнє приладобудування» з доповіддю «Оптимізації конструкції електромагнітно-акустичного перетворювача із змінним полем підмагнічування». Отримує стипендію ректора НТУУ «КПІ». Юрій Вовк
Валентин Рудик – студент 6-го курсу, гр. ПБ-51. Середній бал (за результатами останньої сесії) 4,8. Отримує стипендію ім. О.Д.Трубенка (першого декана ПБФ). Тема магістерської роботи: «Метрологічне забезпечення магнітотерапевтичної апаратури змінних магнітних полів» (науковий керівник – к.т.н., доц. М.Ф.Терещенко). Активний учасник міжнародних конференцій та всеукраїнських студентських олімпіад, є автором 10 наукових праць. Бере активну участь у громадському житті, займається спортом  Валентин Рудик
Руслан Пахалюк – студент 6-го курсу, гр. ПМ-51, відмінник навчання. Займається науковою роботою (науковий керівник – І.Х.Матяш). Брав участь у VІІІ Міжнародній науково-технічній конференції «Приладобудування: стан і перспективи» (м. Київ), у ІХ Міжнародній науково-технічній конференції «Приладобудування 2010: стан і перспективи» (м. Київ) та ІІІ Науково-практичній конференції студентів та аспірантів «Погляд у майбутнє приладобудування» (м.Київ). Бере активну участь у спортивному та громадському житті кафедри.  Пахалюк Руслан 

За інформацією ПБФ