Щорічно, в третю суботу вересня в Україні відзначають День винахідника і раціоналізатора, відповідно до Указу Президента України № 443/94 від 16 серпня 1994 року. Винахідницьку та раціоналізаторську діяльність регулює Український інститут промислової власності – Укрпатент.

Щоб запатентувати свій винахід чи корисну модель через патентних повірених, винахідникам доводиться чимало заплатити. Проте, в НТУУ «КПІ» існує патентний відділ, де для працівників нашого університету патентування обходиться безкоштовно. До того ж відділ значно спрощує для винахідників процедуру оформлення патентів документаційно.

Також на допомогу винахідникам у реалізації та комерціалізації своїх ноу-хау від науки до продукту на базі Наукового парку «Київська політехніка» створено бізнес-інкубатор (БІ), покликаний виростити нову компанію чи фірму і випустити її у світ. Але найголовніше в умовах сучасної ринкової економіки – випустити її конкурентоспроможною, що потребує задіяння як зарубіжних, так і національних високотехнологічних компаній, що і має забезпечувати БІ.

Взагалі в Науковому парку здійснюється технологічний трансферт, тобто передача нових технологій, проекти яких виникли в наукових центрах, у виробництво і забезпечення таким чином промислового випуску нової продукції.

Хотілось би зазначити, що існують проблеми із залученням до науково-винахідницької діяльності молодих спеціалістів, власне студентів. Зі слів В.М.Павшука – керівника патентного відділу, саме молоді фахівці володіють нестандартним мисленням, таким необхідним для творчого розв’язання складних інженерних задач. Існує й інша проблема: патентний відділ поки що не може приймати заявки від студентів, які не мають наукових керівників, тобто осіб, що зв’язані договором чи контрактом з НТУУ «КПІ». Проте, це питання, знову ж за словами В.М.Павшука, можна було б вирішити, створивши Клуб винахідників при Студентській раді НТУУ «КПІ», який би займався залученням молодих винахідників до діяльності в клубі під керівництвом кваліфікованих науково-педагогічних працівників та вирішенням організаційних питань.

За словами Л.Р.Слободяна, заступника проректора НТУУ «КПІ» з наукової роботи, дуже важливою є співпраця адміністративних наукових структур та студентських організацій, адже це дозволяє об’єктивніше оцінювати проблеми, що стосуються студентів, та ефективніше їх вирішувати.

Прекрасне бачення ще одного аспекту проблеми нестачі молодих винахідників хотілось би процитувати: «…Першими кроками на шляху переходу української освіти, науки і виробництва на світові стандарти є підготовка фахівців нової генерації з широким світоглядом, здатних до творчого мислення, самостійного відкриття нового. При цьому вивчення дисциплін творчого циклу, що стосуються створення, охорони, реалізації та захисту інтелектуальної власності, повинно стати таким же обов’язковим, як вивчення конституційного права, історії України, науки і техніки…» (Ю.М.Кузнєцов, віце-президент АН вищої школи України, проф. каф. конструювання верстатів та машин, заслужений винахідник України).

30 вересня 2010 року в приміщенні зали Вченої ради Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» відбудеться науково-практична конференція, присвячена Дню винахідника і раціоналізатора.

День винахідника і раціоналізатора об’єднує людей різних професій і спеціальностей, але всі вони обов’язково наділені рідкісним даром творчості, відчуттям нового, умінням розширити межі звичного, вийти за рамки стереотипу. Хочеться побажати лише одного, щоб уряд зробив усе, аби в нашій країні з’явився цивілізований ринок інтелектуальної власності, щоб кожен винахідник і раціоналізатор, кожен з вас, відчував, що ваша праця потрібна Батьківщині, що вас шанують і поважають.

Рита Засєкіна, студ. ПБФ

Дата події