Підсумки прийому в НТУУ "КПІ" в 2010 році

Чотирма тисячами першокурсників поповнилася цього року родина київських політехніків. Вересень – складний для них місяць: нові умови, оточення, вимоги тощо. Викладачі університету та старші колеги допомагають першокурсникам якомога швидше ввійти в ритм студентського життя і відчути себе повноправними студентами, рівними серед рівних. Та це ще й час проаналізувати вступну кампанію і зробити відповідні висновки. Про підсумки прийому студентів до університету в 2010 році розмовляємо з першим проректором НТУУ «КПІ», академіком НАН України Ю.І.Якименком.

Юрію Івановичу, дедалі більше уваги держава приділяє підготовці фахівців технічних спеціальностей, виділяючи відповідні квоти та кошти. Яким було держзамовлення на прийом-2010?

– Хочу зазначити, що план прийому на перший курс за держзамовленням дещо зріс порівняно з минулим роком і становив 4029 осіб. На цю кількість місць абітурієнтами було подано 18 238 заяв.

– Як складалася конкурсна ситуація?

– Цього року середній конкурс за заявами по університету склав 4,5 особи на місце. Але реальний конкурс, який визначається фізичними особами, складав 2,5. Традиційно більшим попитом користувалися гуманітарні та економічні спеціальності. Найгострішою конкуренція була на ФЛ – 16,11 осіб на місце, ФСП – 11,2; ВПІ – 8,56, ФММ – 8,01; ФПМ – 6,72; ММІФ – 5,62; ФБТ – 5,69; ФІОТ – 5,46; найнижчий конкурс на ПБФ – 2,46; ММІ – 2,17.

– Які ж спеціальності найбільш популярні серед абітурієнтів?

– Найбільшою популярністю, виходячи з конкурсу за поданими заявами, користуються такі напрями підготовки: реклама і зв’язки з громадськістю – конкурс на місця держзамовлення 46,67; філологія (англійська мова) – 26,29; видавнича справа та редагування – 18,92; економіка підприємства – 17,10; правознавство – 16,93; міжнародна економіка – 14,32; програмна інженерія – 10,50.

На інші напрями підготовки конкурс дещо менший.

З попередніх років відомо, що найкращі студенти виходять зі школярів, які навчалися за системою доуніверситетської підготовки.

– Впровадження зовнішнього незалежного оцінювання дещо зменшило кількість бажаючих навчатися в СДП. Але ми беремо участь у реалізації державної програми «Майбутнє України», постійно проводимо профорієнтаційну роботу серед школярів, залучаючи і стимулюючи їх до технічної й наукової творчості, тому до КПІ приходять мотивовані, здібні першокурсники. Серед зарахованих до НТУУ «КПІ» у цьому році – 20% випускники СДП. Найбільше таких на ФЕЛ, в ІСЗ і ЗІ, на ТЕФ, ФІОТ, ІХФ, ІПСА.

До речі, з Політехнічного ліцею НТУУ «КПІ» до нас прийшло 95 осіб, найбільше їх привабили ФЕЛ – 11 осіб, ФПМ і ФТІ – по 7 осіб, ФММ, ФІОТ, ІПСА – по 6.

– Якщо можна, охарактеризуйте нинішній склад першокурсників.

– На перший курс зараховано 4482 студенти, з них на бюджетну форму навчання – 3908 осіб. Знову дещо зменшилась кількість представників чоловічої статі, нині їх 71,6% (торік – 74,4%, у 2008 – 71,2%). Майже 19% контингенту – медалісти, 95,4% – випускники середніх шкіл.

– Зовнішнє незалежне оцінювання – справа досить нова. Чи є інформація про рівень знань українських випускників?

– За результатами ЗНО цього року найбільшу кількість двохсотбальних результатів отримали київські абітурієнти. За даними Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО), 148 киян мають найвищі результати з 1-3 предметів. На другому місці – Львівська область: 119 результатів. Як і в 2009 році, Київ займає друге місце по кількості випускників, які отримали по дві-три оцінки у 200 балів.

В УЦОЯО склали також список шкіл, які виховали українських вундеркіндів: спеціалізована школа №92 ім. І.Франка, Український гуманітарний ліцей, гімназія №117 ім. Л.Українки, Політехнічний ліцей НТУУ «КПІ», гімназія №257 «Синеозерная». Єдиний двохсотбальний результат з трьох предметів отримала учениця Українського гуманітарного ліцею Подільського району.

Більше всього двохсотбальних результатів столичні випускники мають з математики – 72. На другому місці – українська мова і література – 25, далі йде історія України – 23.

– Ми вже згадували, що 574 першокурсники навчаються за контрактною формою навчання.

– Так, 131 з них – на ФІОТ, 102 – на ФЛ, 86 – у ВПІ, 66 – на ФММ, 56 – на ФСП, 24 – в ІПСА та ін.

– Крім першого курсу, в університеті здійснювався набір і на 5-й курс.

– Так, на 5-й курс за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» зараховано 1826 студентів (з них 102 за контрактною формою навчання); 1868 студенти цього року навчатимуться за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» (з них 139 за контрактною формою навчання), ще понад тисяча п’ятикурсників отримуватимуть освіту за заочною формою навчання. Витримуючи курс на переважну підготовку магістрів в університеті, цього року їх кількість збільшено на 250 осіб.

– Щороку при оцінюванні знань випускників та організації прийому до ВНЗ профільне міністерство запроваджує ті чи інші новації, покликані поліпшити конкурсну ситуацію та зробити вступ до вищих закладів освіти ясним і прозорим. Працювати в таких умовах складно і випускникам, і їх батькам, і, звичайно, вищим школам. Виходячи з досвіду вступної кампанії-2010, які зміни НТУУ «КПІ» вважає доцільним внести до правил прийому?

– Міносвіти і науки України винесло на громадське обговорення проект змін до Умов прийому до вищих навчальних закладів у 2011 році, яким, зокрема, передбачається:

По-перше, встановити строки проведення вступної кампанії:

а) прийом заяв та документів на основі базової або повної загальної середньої освіти на денну форму навчання розпочинається 1 липня;

б) закінчується: від вступників на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти – 31 липня.

По-друге, встановити мінімальну кількість балів: для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) – не нижче 140 балів з профільних предметів.

Вступники мають право подавати сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, виданий у 2008, або у 2009, або у 2010, або у 2011 році.

По-третє, вищий навчальний заклад за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому до вищого навчального закладу, нижче 124 балів за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмету, зазначеного в сертифікаті, або профільного творчого конкурсу за напрямами підготовки галузей знань «фізичне виховання, спорт і здоров’я людини», «культура» (напрям підготовки – народна художня творчість), «мистецтво», «журналістика та інформація» (напрям підготовки – журналістика), «будівництво та архітектура» (напрям підготовки – архітектура), становить не нижче 170 балів.

По-четверте, встановити фіксований перелік конкурсних предметів на напрями підготовки (спеціальності) за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра з природничих і технічних напрямів – українська мова та література, фізика, математика або іноземна мова.

По-п’яте, при зарахуванні вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів, встановити додаткові бали при вступі:

  • особам, нагородженим дипломами I ступеня – 50 балів;
  • особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня – 40 балів;
  • особам, нагородженим дипломами IІ ступеня – 30 балів.

Додатковий бал зараховується лише за одною з перелічених вище підстав.

– За результатами аналізу вступної кампанії-2010, які завдання стоять перед нашим університетом?

Їх кілька. Серед головних – формування плану набору по напрямах і спеціальностях здійснювати на основі показників роботи кафедр щодо моніторингу якості підготовки фахівців, атестацій і семестрового контролю навчання студентів, комплексних показників роботи і рейтингів кафедр, а також результатів працевлаштування випускників.

Інститутам, факультетам та випусковим кафедрам слід розглянути на засіданнях вчених рад і кафедр результати прийому студентів та розробити заходи щодо подальшого вдосконалення роботи з набору студентів на 1-й та 5-й курси відповідно до «Положення про магістерську підготовку»; активізувати роботу з ліцеями і школами, створюючи профільні класи, використовуючи спільну науково-методичну і матеріальну базу для профорієнтації й навчання слухачів у системі доуніверситетської підготовки, а також здійснення заходів програми «Майбутнє України».

– І насамкінець, Ваші побажання студентам та викладачам.

– Викладачам – великого натхнення, наполегливості й терпіння, мудрості й розважливості. Студентам – творчо мислити, пізнавати незвідане, досягати мети, якою б примарною на перший погляд вона не здавалася.

Підготувала Н.Вдовенко