Перелік спеціальностей та освітніх програм КПІ ім. Ігоря Сікорського

Забезпечення якості освіти і визнання на ринку праці – головні завдання навчального закладу, що готує фахівців для економіки країни. В Національному технічному університеті України „Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” здійснюється підготовка фахівців за 42 спеціальностями, по 134 освітнім програмам, що складають загалом близько 6500 дисциплін.

Спеціальність Назва освітньої програми
ВПІ  
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Образотворче мистецтво
061 Журналістика Видавнича справа та редагування
Реклама і зв’язки з громадськістю
Соціальні комунікації, журналістика
073 Менеджмент Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі
Менеджмент
133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування
Комп'ютеризовані поліграфічні системи
186 Видавництво та поліграфія Видавництво та поліграфія
Технології друкованих і електронних видань
ІАТ  
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Авіаційна та ракетно-космічна техніка
Інженерія авіаційних та ракетно-космічних систем
Літаки і вертольоти
173 Авіоніка Системи керування літальними апаратами та комплексами
ІЕЕ  
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електромеханічні та мехатронні системи енергоємних виробництв
Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології
Інжиніринг автоматизованих електротехнічних комплексів
Системи забезпечення споживачів електричною енергією
144 Теплоенергетика Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних систем
Теплоенергетика
184 Гірництво Геоінженерія
ІМЗ  
131 Прикладна механіка Лазерна техніка та комп'ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів
Прикладна механіка
Технології та інжиніринг у зварюванні
Технологічні системи інженерії з'єднань і поверхонь
132 Матеріалознавство Матеріалознавство
Металознавство та комп'ютерне моделювання процесів термічної обробки
Металофізичні процеси та їх комп'ютерне моделювання
Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів
136 Металургія Комп'ютеризовані процеси лиття
Металургія
Спеціальна металургія
ІПСА  
122 Комп'ютерні науки Інтелектуальні сервіс-орієнтовані розподілені обчислювання
Комп'ютерні науки
Системи і методи штучного інтелекту
124 Системний аналіз Системний аналіз
Системний аналіз і управління
Системний аналіз фінансового ринку
ІСЗЗІ  
122 Комп'ютерні науки Комп'ютерні системи і технології спеціального зв'язку
125 Кібербезпека Безпека державних інформаційних ресурсів
172 Телекомунікації та радіотехніка Спеціальні телекомунікаційні системи
ІТС  
Інженерія та програмування інфокомунікацій
Інформаційно-комунікаційні технології
Телекомунікації та радіотехніка
Телекомунікаційні системи та мережі
ІХФ  
101 Екологія Екологічна безпека
Екологія
131 Прикладна механіка Інжиніринг паковань та пакувального обладнання
Прикладна механіка
133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування
Інжинирінг обладнання виробництв полімерних та будівельних матеріалів і виробів
Комп'ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Комп'ютерно-інтегровані сталі хімічні виробництва
Технічні та програмні засоби автоматизації
161 Хімічні технології та інженерія Промислова екологія та ресурсоефективні чисті технології
Хімічні технології та інженерія
ММІ  
131 Прикладна механіка Автоматизовані та роботизовані механічні системи
Динаміка і міцність машин
Інструментальні системи інженерного дизайну
Прикладна механіка
Прикладна механіка пластичності матеріалів
Технології виробництва літальних апаратів
Технології комп'ютерного конструювання верстатів, роботів та машин
Технології машинобудування
ПБФ  
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Комп'ютерно-інтегровані оптико-електронні системи та технології
Комп'ютерно-інтегровані технології виробництва приладів
Комп'ютерно-інтегровані технології та системи навігації і керування
Роботизовані і автоматизовані системи неруйнівного контролю та діагностики
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Інформаційні вимірювальні технології екологічної безпеки
Інформаційні вимірювальні технології та системи
Метрологія та вимірювальна техніка
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
РТФ  
172 Телекомунікації та радіотехніка Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки
Радіозв'язок і оброблення сигналів
Радіосистемна інженерія
Радіотехнічні інформаційні технології
Телекомунікації та радіотехніка
ТЕФ  
121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпечення інтелектуальних кібер-фізичних систем і веб-технологій
122 Комп'ютерні науки Комп’ютерний моніторинг та геометричне моделювання процесів і систем
Комп'ютерні науки
142 Енергетичне машинобудування Енергетичне машинобудування
Інженерія і комп'ютерні технології теплоенергетичних систем
143 Атомна енергетика Атомна енергетика
Атомні електричні станції
Фізичний захист та облік і контроль ядерних матеріалів
144 Теплоенергетика Моделювання і комп'ютерні технології в теплофізиці
Промислова та муніципальна теплоенергетика і енергозбереження
Теплові електричні станції
Теплоенергетика
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології кібер-енергетичних систем
ФБМІ  
091 Біологія Прикладна біологія
122 Комп'ютерні науки Комп'ютерні науки
Комп'ютерні технології в біології та медицині
163 Біомедична інженерія Біомедична інженерія
Медична інженерія
Регенеративна та біофармацевтична інженерія
227 Фізична терапія, ерготерапія Фізична терапія
Фізична терапія, ерготерапія
ФБТ  
091 Біологія Прикладна біологія
133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування
Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв
162 Біотехнології та біоінженерія Біотехнології
ФЕА  
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні машини і апарати
Електричні системи і мережі
Електричні станції
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність
Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси
Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії
Управління, захист та автоматизація енергосистем
ФЕЛ  
153 Мікро- та наносистемна техніка Електронні мікро- i наносистеми та технології
Мікро- та наноелектроніка
Мікро- та наносистемна техніка
171 Електроніка Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації
Електроніка
Електронні компоненти і системи
Електронні прилади та пристрої
Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей
172 Телекомунікації та радіотехніка Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем
Телекомунікації та радіотехніка
ФІОТ  
121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпечення інформаційно-управляючих систем
Інженерія програмного забезпечення комп'ютерних систем
123 Комп'ютерна інженерія Комп'ютерна інженерія
Комп'ютерні системи та мережі
126 Інформаційні системи та технології Інтегровані інформаційні системи
Інформаційне забезпечення робототехнічних систем
Інформаційні системи та технології
Інформаційні управляючі системи та технології
ФЛ  
035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська
Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька
Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька
Філологія
ФММ  
051 Економіка Економіка
Економіка бізнес-підприємства
Економічна кібернетика
Міжнародна економіка
Управління персоналом та економіка праці
073 Менеджмент Логістика
Менеджмент
Менеджмент і бізнес-адміністрування
Менеджмент інвестицій та інновацій
Менеджмент міжнародного бізнесу
Управління у сфері оборонно-промислового комплексу
075 Маркетинг Бізнес-аналітика
Маркетинг
Промисловий маркетинг
ФМФ  
104 Фізика та астрономія Комп'ютерне моделювання фізичних процесів
Фізика
111 Математика Математика
Математичні та комп'ютерні методи в моделюванні динамічних систем
Страхова та фінансова математика
122 Комп'ютерні науки Комп'ютерні науки
131 Прикладна механіка Прикладна механіка
ФПМ  
113 Прикладна математика Наука про дані та математичне моделювання
Прикладна математика
121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпечення мультимедійних та інформаційно-пошукових систем
123 Комп'ютерна інженерія Комп'ютерна інженерія
Системне програмування та спеціалізовані комп'ютерні системи
ФСП  
032 Історія та археологія Історія
033 Філософія Філософія
053 Психологія Психологія
054 Соціологія Врегулювання конфліктів та медіація
Соціологія
081 Право Господарське та адміністративне право і процес
Інформаційне право та право інтелектуальної власності
Право
231 Соціальна робота Міжнародні соціальні проекти та волонтерська діяльність
281 Публічне управління та адміністрування Адміністративний менеджмент
Електронне урядування
Публічне адміністрування та електронне урядування
Публічне управління та адміністрування
ФТІ  
105 Прикладна фізика та наноматеріали Прикладна фізика
113 Прикладна математика Математичні методи криптографічного захисту інформації
Математичні методи моделювання, розпізнавання образів та безпеки даних
Прикладна математика
125 Кібербезпека Кібербезпека
Системи технічного захисту інформації
Системи, технології та математичні методи кібербезпеки
ХТФ  
161 Хімічні технології та інженерія Електрохімічні технології неорганічних і органічних матеріалів
Хімічні технології косметичних засобів та харчових добавок
Хімічні технології неорганічних і органічних зв'язуючих та композиційних матеріалів
Хімічні технології неорганічних керамічних матеріалів
Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення
Хімічні технології органічних речовин
Хімічні технології та інженерія