На часі в Україні, як і в усьому світі, створення і розвиток національного проекту з рейтингового оцінювання вітчизняних навчальних закладів.

Хто є хто

На часі в Україні, як і в усьому світі, створення і розвиток національного проекту з рейтингового оцінювання вітчизняних навчальних закладів. Адже інформація про рівень освіти та підготовку фахівців тим чи іншим ВНЗ потрібна і роботодавцям, і суспільству, і навіть батькам абітурієнтів, не кажучи вже про престиж університету на міжнародній арені. До того ж оцінювання за об’єктивними критеріями сприяє конкуренції серед ВНЗ, а оприлюднення рейтингу – накладає на заклад певну відповідальність.

Аналіз досвіду ЮНЕСКО та таких країн, як США, Німеччина, Велика Британія, Франція, Китай свідчить про розмаїття національних систем оцінювання вищих закладів освіти. Сьогодні світова науково-освітянська спільнота знаходиться на етапі формування на базі національних систем оцінювання (зі специфічними для кожної країни пріоритетами) єдиних підходів до уніфікованої міжнародної системи оцінювання та єдиних підходів у здійсненні міжнародної експертизи.

Якнайшвидше включення в цю роботу України є нагальною потребою часу як з погляду демократичних перетворень в країні, впровадження принципу прозорості, об’єктивності, неупередженості оцінювання, так і з погляду можливості представити силами українських фахівців кращі традиції системи освіти України в розробці загальноосвітніх підходів.

Координатори проекту

Керівником діяльності зі створення національних рейтингових проектів виступає Європейський центр з вищої освіти ЮНЕСКО (UNESCO-CEPES), зі штаб-квартирою в Румунії, та Центр політики у сфері вищої освіти, розташований у Вашингтоні. Ці організації зібрали групу фахівців-експертів, куди входять освітяни, науковці, бізнесмени, політики з різних країн, і провадять активну міжнародну діяльність.

У 2001 р. відбулася перша нарада експертів у Варшаві, де визначили принципи порівнювання національних освітніх систем. У 2004-му, на Вашингтонській зустрічі, було оприлюднено таблицю рейтингів кращих 500 університетів світу та проаналізовано критерії й параметри, за якими вищі заклади освіти можуть бути віднесені до переліку кращих.

Серед експертів, які зібралися в травні цього року (м. Берлін, Німеччина), були й представники України – О.В.Линовицька, директор Центру міжнародних відносин “Євроосвіта” та ректор НТУУ “КПІ” М.З.Згуровський. Тоді було узгоджено й прийнято Берлінські принципи рейтингового оцінювання університетів, що їх мають дотримуватися всі країни світу при створенні національних рейтингових систем. Також було створено міжнародну наглядову раду на чолі з Яном Садлаком – почесним доктором НТУУ “КПІ”. Незабаром чергове засідання ради пройде на території України. Наступного року в Шанхаї передбачається затвердити принципи сертифікації національних рейтингових систем.

Україна та Центр вищої освіти ЮНЕСКО

Україна зголосилася співпрацювати з UNESCO-CEPES, відповідну угоду (Меморандум) було підписано між цією організацією та кафедрою ЮНЕСКО “Вища технічна освіта, прикладний системний аналіз та інформатика” при НТУУ “КПІ” 25 квітня цього року. Згідно з домовленостями саме кафедрі ЮНЕСКО доручено здійснити в Україні весь комплекс робіт для створення об’єктивної системи оцінювання ВНЗ, якій би довіряли і роботодавці, і суспільство, яка має стати орієнтиром, де можна отримати якісну освіту.

Перший крок

Подія, яка 6 червня відбулася в НДІ прикладних інформаційних технологій (НДІ ПІТ) Кібернетичного центру НАН України, – відкриття відділення кафедри ЮНЕСКО “Вища технічна освіта, прикладний системний аналіз та інформатика” в структурі цього НДІ – стала першою ластівкою на шляху до створення національної рейтингової системи. Адже саме НДІ ПІТ уже 8-й рік здійснює на постійній основі моніторинг діяльності ВНЗ України. Тож є можливість долучити до справи інформаційний комплекс ІВС (інформаційна виробнича система) “Освіта” (розроблений в НДІ ПІТ), за допомогою якого проводиться збір, формування та обробка даних, необхідних для проведення рейтингового оцінювання діяльності вищих закладів освіти.

НДІ прикладних інформаційних технологій

В.Т.Бобовкін, заступник голови Наглядової ради НДІ ПІТ, розповів присутнім про інфраструктуру інституту, яка забезпечує збір і накопичення даних. НДІ ПІТ має високий потенціал, значний досвід роботи з накопичення і обробки великих масивів даних про особу та власні розробки програмних засобів. НДІ, зокрема, здійснює: моніторинг і контроль діяльності ВНЗ, створення типових інформаційних і програмних засобів, забезпечення функціонування поточної бази даних, надання довідково-інформаційних послуг, отримання й аналіз статистичних даних тощо.

Інформаційно-виробнича система “Освіта” – це комплекс адміністративних, правових, програмних та апаратних засобів, які забезпечують створення єдиного інтегрованого інформаційного середовища України в галузі освіти з використанням сучасних інформаційних технологій, що дозволяє створити єдину інформаційну інфраструктуру для обробки даних про освіту, забезпечити їх достовірність та цілість, створити надійні механізми захисту інформації та обмеження доступу до неї, якісно покращити умови праці для співробітників міністерств і навчальних закладів, які є користувачами системи. За допомогою системи “Освіта” можна в автоматизованому режимі збирати, зберігати та оновлювати інформацію, що стосується учнівських, студентських квитків та документів про освіту; вона забезпечує ведення поточної бази даних учнів та студентів з цифровою фотографією; підвищує якість документів до рівня сучасних технологій, покращує рівень захисту документів від підробок; забезпечує можливість впорядкованого надання пільг учням та студентам державою; забезпечує можливість контролю статусу іноземних студентів в Україні.

Інформаційна система ІВС “Освіта” забезпечує автоматизовану взаємодію інформаційних потоків у навчальних закладах, виробничому комплексі та адміністративних органах. Відомства та адміністративні органи (МВС, ДПА, Мінтранс, інші міністерства) використовують інформацію ІВС “Освіта” відповідно до своїх повноважень згідно з кодом доступу.

Виробнича система ІВС “Освіта” призначена для збору та збереження інформації про випускників навчальних закладів, виготовлення та обліку документів про освіту в Україні. Вона дозволяє ведення статистичної обробки рівня та якості підготовки, провадження аналітичних досліджень та прогнозування потреб у спеціалістах, у т.ч. по регіонах.

Система “Освіта” охоплює всі навчальні заклади України (22 тис.) і регіональні інформаційні центри (55). Вона здатна забезпечити інтеграцію в європейську освітню систему. Значна увага тут приділяється збереженню інформації, наявний сертифікований криптографічний захист.

Протокол підписано

Протокол про створення та організацію діяльності відділення кафедри ЮНЕСКО в структурі НДІ ПІТ підписали: від кафедри ЮНЕСКО – її завідувач академік М.З.Згуровський; від ІПСА – заступник директора з наукової роботи проф. Н.Д.Панкратова; від НТУУ “КПІ” – проректор з міжнародних зв’язків чл.-кор. НАН України С.І.Сидоренко; від НДІ ПІТ – заступник голови Наглядової ради В.Т.Бобовкін.

На церемонії, що відбувалася в приміщенні, спеціально виділеному для відділення кафедри й відповідно облаштованому, були присутніми: О.В.Яценківський – відповідальний секретар Національної комісії ЮНЕСКО в Україні, О.В.Линовицька – директор Центру “Євроосвіта”, Ю.В.Єсаулов – директор НДІ ПІТ, С.М.Шукаєв – відповідальний секретар кафедри ЮНЕСКО.

О.В.Яценківський зауважив, що задоволений роботою кафедри ЮНЕСКО, розширенням її діяльності та допомогою, яку та надає в Національній комісії. Він вважає, що проект, над втіленням якого нині працює кафедра ЮНЕСКО, буде успішним і не поступатиметься розробкам інших країн.

Коментарі

На запитання кореспондента “КП” ректор університету М.З.Згуровський поінформував, що до роботи над цим масштабним проектом залучатимуться фахівці різних сфер діяльності: професіонали-освітяни, спеціалісти з інформаційних технологій, ринку праці, представники владних структур та роботодавці. Тобто, якщо можна так сказати, працюватиме міждисциплінарна команда.

Зокрема, ІПСА займатиметься розробленням методології, використовуючи дані ринку праці та органів державного управління. Слід також, зауважив ректор, залучити видавців, які б на постійній основі оприлюднювали рейтинги ВНЗ, співпрацювати з Міносвіти і науки, профспілковими та іншими незалежними громадськими організаціями тощо. Він вважає, що ознайомитися з першими рейтингами вітчизняних ВНЗ можна буде вже в кінці року.

Підсумовуючи, чл.-кор. НАН України С.І.Сидоренко додав, що спільна робота під егідою UNESCO-CEPES приведе до потрібних і позитивних результатів.

Sep 15, 2006 || Автор: Підготувала Н.Ліберт

Дата події