На початку засідання Вченої ради, яке відбулося 16 січня, його головуючий, ректор університету академік НАН України М.З.Згуровський, привітав присутніх з початком нового 2006 року та тепло поздоровив із ювілейними днями народження професора К.Н.Ткачука, заступника проректора А.А.Каменского, проректора з науково-педагогічної роботи Г.Б.Варламова.

Було також поздоровлено та вручено атестати професорів Ю.І.Джежері, П.П.Лошицькому, А.І.Жученку, І.І.Федоровій.

Першим питанням порядку денного засідання Вченої ради було заслухано та обговорено доповідь проректора з наукової роботи члена-кореспондента НАН України М.Ю.Ільченка про підсумки наукової діяльності університету в 2005 році та завдання на 2006 рік.

М.Ю.Ільченко у своєму виступі детально охарактеризував питання підготовки наукових кадрів та інтеграції

наукової роботи з навчальним процесом, навів основні результати наукових досліджень та науково-технічних розробок за пріоритетними напрямами; увагу присутніх було привернуто до виконання держбюджетних та госпдоговірних тем, інноваційної діяльності університету, було сформовано основні завдання подальшого підвищення ефективності навчальної і наукової роботи, їх інтеграції та інтенсифікації інноваційного розвитку.

Про перспективи діяльності Технополісу “Київська політехніка”, ефективність впровадження високих технологій, розроблених науковцями КПІ, при обговоренні доповіді М.Ю.Ільченка йшлося у виступах професорів Ю.А.Малєтіна та М.О.Дикого. Про діяльність наукового товариства студентів та аспірантів НТУУ “КПІ” розповів його голова Олексій Пасічний. Виступ декана ІФФ П.І.Лободи було присвячено організації науково-освітнього об’єднання “Металургія та матеріалознавство”. У виступі ректора університету М.З.Згуровського було наголошено на необхідності збільшення обсягів госпдоговірної тематики, яка, на жаль, за останні 15 років зменшилася майже у 10 разів. При цьому слід враховувати, як підкреслив у своєму виступі М.З.Згуровський, що держбюджетне фінансування спрямоване на вирішення фундаментальних проблем, тоді як створення нових видів техніки, технологій та нових матеріалів можливо тільки за рахунок госпдоговірної тематики. У зв’язку із цим нагальною є необхідність встановлення прямих контактів з промисловістю. Наукова діяльність, як наголосив ректор, повинна ставати на комерційну основу, наукова продукція потребує оновлення, а також захисту інтелектуальної власності. Виконання наукової тематики повинно базуватися на основі комплексних програм і, нарешті, НДЧ університету має відігравати роль менеджера при організації та координації наукових досліджень. Ці та інші питання увійшли до прийнятого рішення. Звіт проректора з наукової роботи М.Ю.Ільченка було прийнято, наукову діяльність університету за 2005 рік в цілому було схвально оцінено.

Наступним питанням порядку денного, доповіддю першого проректора члена-кореспондента НАН України Ю.І.Якименка, був розгляд та затвердження методики визначення критеріїв якості підготовки фахівців у НТУУ “КПІ”.

Серед поточних справ за поданням начальника НМУ професора В.І.Шеховцова було затверджено “Положення про організацію дипломного проектування та державну атестацію студентів НТУУ “КПІ”. За доповіддю голови експертно-правової комісії проф. Ю.Ф.Зіньковського було прийнято за основу пропозиції про увічнення пам’яті академіка Сергія Павловича Корольова у зв’язку із 100-річчям з дня його народження, затверджено заходи щодо увічнення пам’яті академіка І.М.Чиженка та професора О.М.Бяліка за поданням деканів О.С.Яндульського та П.І.Лободи.

Методика розрахунку показників якості навчання детально розглядалася на засіданні адміністративної ради, яке відбулося 12 січня. Вона включає традиційну складову, тобто сумарні показники атестацій студентів разом із результатами екзаменаційної сесії, та складову, що відповідає моніторингу знань, куди входять результати ректорського контролю, а також дані соціологічних досліджень як зворотній зв’язок із підприємствами, де працюють випускники.

У виступі на засіданні адміністративної ради керівника центру тестування та моніторингу знань члена-кореспондента НАН України В.С.Мельника було деталізовано та пояснено математичну модель розрахунків, що враховує різні ситуації можливої оцінки знань студентів. Як зазначалося у виступі ректора університету М.З.Згуровського, згідно з цією методикою буде прораховано індекс якості підготовки студентів даним навчальним підрозділом, а найголовніші критерії пов’язані з прямим вимірюванням залишкових знань студентів, відгуками про їхню діяльність на виробництві. Головною метою при розробці цієї методики є визначення найбільш важливих знань, які потрібні суспільству, підвищення якості навчання, фінансове заохочення кращих, за показниками, як викладачів, так і підрозділів.

На засіданні адміністративної ради за доповіддю начальника департаменту економіки і фінансів головного бухгалтера Л.Г.Субботіної було розглянуто та проаналізовано виконання бюджету університету за 2005 рік, при цьому було визначено, що виконання бюджету за усіма напрямками діяльності підрозділів університету має позитивну динаміку, було прийнято рішення бюджет університету за 2005 рік вважати виконаним за основними його показниками, а також запропоновано по кожному з підрозділів у поточному році суворо виконувати показник програми розвитку матеріально-технічної бази, чого не вдалося дотримати у звітній період.

Проректор університету з наукової роботи М.Ю.Ільченко на початку своєї доповіді на засіданні адмінради про запровадження науково-технічних програм в університеті зазначив, що сьогодні виконується 143 державних бюджетних теми і близько 300 госпдоговірних робіт. Наразі йшлося про започаткування семи науково-технічних програм, які повинні мати інтегрований характер, а їх виконання супроводжуватися кінцевим продуктом – це програми з енергетики й енергозбереження, ресурсозбереження, інформатизації, з космічної техніки, екології, нових матеріалів та приладів та спеціальної техніки (автоматизованих систем управління). Запровадження та виконання цих програм потребуватиме їхнього наукового супроводження, координації зусиль науковців суміжних напрямків, чому сприятиме діяльність Координаційної ради, створення якої планується. За пропозицією декана факультету права професора А.П.Тузова, підтриманою М.З.Згуровським, потребує створення єдина гуманітарна програма “Людина і сучасні технології”.

За поданням декана міжуніверситетського медико-інженерного факультету професора В.П.Яценка було концептуально розглянуто і обговорено питання щодо соціального проекту надання невідкладної медичної допомоги співробітникам університету та студентам, що проживають на території студмістечка. Відповідним службам було доручено прорахувати необхідні кошти на реалізацію даного проекту.

На засіданні адміністративної ради, яке відбулося 29 грудня 2005 року, було розглянуто питання про інвестиційні проекти НТУУ “КПІ”. Більш докладну інформацію з цього приводу плануємо надати в наступних випусках “КП”.

Дата події