Асистент кафедри прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки Андрій Зілінський за результатами роботи став переможцем університетського конкурсу "Молодий викладач-дослідник 2018".

З Київською політехнікою Андрій Іванович пов'язав свою долю  ще в 2007 р., коли став першокурсником кращого технічного ЗВО країни. У магістратурі під керівництвом д.т.н., проф. О.Ф. Луговського науковець займався процесами, що відбуваються в ультразвуковому кавітаційному полі. Диплом магістра з відзнакою отримав у 2013 році і того ж року вступив до аспірантури КПІ ім. Ігоря Сікорського, після закінчення якої працює асистентом кафедри прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки. Він є уважним, професійним і відповідальним викладачем.

Нині науковець готує до захисту дисертаційну роботу на здобуття ступеня кандидата технічних наук. У ній вирішуються проблеми ультразвукового кавітаційного фільтрування рідин, що дозволить проєктувати фільтри з ефектом саморегенерації. А.І. Зілінський є автором 36 наукових праць, з них 3 наукові статті в журналах, внесених до міжнародної бази Scopus, одна  – у закордонних виданнях, 8 – у наукових фахових виданнях, одна колективна монографія, 4 патенти на винахід; він підготував 21 доповідь на закордонних, міжнародних в Україні та всеукраїнських конференціях.

Андрій Іванович є виконавцем держбюджетних наукових тематик та наукових розробок на замовлення приватних компаній. Їх присвячено використанню потужного ультразвуку в промисловості. З 2017 року на замовлення МОН України він працює за держбюджетною тематикою для молодих науковців з підготовки води. На всеукраїнському конкурсі "Винахід року – 2016" комплекс винаходів "Ультразвукове кавітаційне обладнання", у розробці якого взяв участь науковець, отримав перше місце.

Інф. ММІ