Людина на своєму місці. До ювілею академіка НАН України Ю.І. ЯКИМЕНКА

20 березня виповнюється 75 років першому проректорові КПІ ім. Ігоря Сікорського Юрію Івановичу Якименку.

Відомий науковець, доктор технічних наук, професор, академік HAH України за спеціальністю «Електроніка в енергетиці», перший проректор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» – це все про нього. «Людина на своєму місці» – кажуть про нього. Він високопрофесійний фахівець, уважний і компетентний керівник, привітна і доброзичлива людина – політехнікам кількох поколінь здається, що Юрій Іванович був присутній у КПІ завжди. І дійсно, з університетом пов'язано майже шість десятиліть його життя.

Уперше Юрій Якименко переступив поріг Київської політехніки в 1963 році – відразу після того, як із золотою медаллю закінчив школу. «Початок 60-х минулого століття – час палких суперечок між «фізиками» і «ліриками», – згадує ювіляр. – Молоді люди намагалися зрозуміти, хто ж важливіший у суспільстві. Не оминули сумніви і мене. Та «фізика» перемогла, звабила новітня спеціальність на новоствореному факультеті радіоелектроніки в КПІ (нині – ФЕЛ) «Напівпровідники та діелектрики». Стати студентом на той час було непросто. На 125 місць першокурсників приймали лише 25 вступників, які не мали виробничого стажу. Конкурс серед них був 9 осіб на місце.

Зараховували до вишу за 8 показниками: шкільні оцінки з фізики й математики, плюс середня за атестат та ще й, звісно, п'ять іспитів: математика (письмова й усна), фізика, іноземна й українська мови. Пільг для медалістів не було».

У 1969 р. юнак з відзнакою закінчив КПІ. Куди рушати далі вагань не було: він вступає до аспірантури, після закінчення якої в 1972 р. розпочинає викладацьку діяльність – спочатку як асистент, потім стає доцентом, а згодом – і професором. У 1983 р. Ю.І. Якименко очолив факультет електронної техніки, у 1985 р. став завідувачем кафедри мікроелектроніки цього факультету, а в 1992 р. – першим проректором КПІ.

Наукову діяльність Юрія Івановича присвячено дослідженню актуальних фізико-технічних проблем, пов'язаних з розробкою та використанням електронних компонентів і систем для енергетики. До кола його наукових інтересів входять фізика матеріалів електроніки; аналіз і синтез електронних компонентів і систем для енергетики; розробка приладів і пристроїв електроніки для перетворення, передачі, зберігання, утилізації електроенергії та управління енергопотоками тощо. Одним із головних його досягнень у дослідницькій царині є розвиток нового наукового напряму зі створення широкого класу приладів і пристроїв на основі п'єзо- і сегнетоелектричних матеріалів. Він виконав комплекс наукових робіт з дослідження та оптимізації складу і технології матеріалів, результатом яких стало створення теорії та моделей нового класу приладів електроніки та енергетики на п'єзонапівпровідникових і п'єзодіелектричних структурах. Ці роботи лягли в підґрунтя технології отримання елементів і систем із заданими параметрами, що дозволило створити п'єзокерамічну компонентну базу нового класу приладів із якісно новими характеристиками. Винаходи Ю.І. Якименка в цій галузі захищені 35 авторськими свідоцтвами та патентами.

Діяльність очолюваного Юрієм Якименком наукового колективу дозволила в 1995 р. заснувати на кафедрі мікроелектроніки НТУУ «КПІ» Науково-дослідний інститут прикладної електроніки (з 2016 р. – НДІ електроніки та мікросистемної техніки). Нині це одна з провідних вітчизняних організацій у галузі розробки електронних компонентів, приладів і систем для енергетики, що реалізуються на вітчизняній технологічній базі та є конкурентоспроможними на світових ринках. В Україні лише цей НДІ розробляє та виготовляє захищені більш як 50 патентами провідних країн світу п'єзоелектричні двигуни та приводи на їх основі. Останніми роками в Інституті успішно розвивається і напрям з розробки мікроелектромеханічних систем і нанотехнологій.

Творчий доробок Юрія Івановича Якименка становить понад 250 наукових праць, серед яких 12 монографій та 15 підручників. Під його керівництвом захищено 12 кандидатських та одну докторську дисертацію.

Академік Ю.І. Якименко – заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державних премій України в галузі науки і техніки за створення нового класу п'єзоелектричних приладів (1987) та компонентної бази високоефективних мікрохвильових систем (2004), а також Премій HAH України ім. І.М. Францевича (1995) та ім. С.О. Лебедєва (2003).

Упродовж багатьох років Юрій Якименко очолював експертну раду ВАК України з електроніки, радіотехніки і телекомунікацій. Нині він є заступником голови Акредитаційної комісії України, членом Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки.

Ім’я академіка Якименка добре знане і за кордоном: його не раз запрошували читати лекції в зарубіжних університетах, він входить до складу оргкомітетів авторитетних міжнародних конференцій, є членом низки міжнародних організацій, у тому числі Міжнародної академії наук вищої школи, почесним членом Інституту інженерів електротехніки та електроніки США. Крім того, він відомий як експерт з наукових та освітніх програм Комісії Європейського співтовариства, є координатором міжнародних проєктів, зокрема з приєднання комп'ютерно-інформаційної мережі України до європейської мережі GEANT.

Ювіляр є визнаним ефективним організатором роботи вищої школи України. Щоб вивести КПІ в лідери міжнародної освіти, вважає він, потрібно, зокрема, мати відповідний кадровий потенціал: зберегти наукові школи та досвідчених викладачів з багатим практичним досвідом, створити умови для розвитку наукових шкіл через підготовку молодих кадрів, забезпечити широке взаємопроникнення навчальних програм магістр – доктор філософії.

А для того, щоб випускники університету і надалі користувалися попитом на ринку праці, за його активною участю, а часто – і з його ініціативи в КПІ ім. Ігоря Сікорського запроваджуються нові форми науково-освітньої діяльності: наскрізна підготовка з іноземних мов, поглиблене вивчення інформаційних технологій, можливість здобути другу вищу освіту тощо. Приміром, у науковому парку молоді дослідники долучаються до наукової діяльності і трансферу технологій. Створено спільні науково-освітні центри з провідними виробничими компаніями: Сіsсо, Моторола, Інтел, Боїнг, Рігаку та ін. Студенти практикуються на новітньому обладнанні, а згодом впроваджують та обслуговують цю техніку на виробництві. Цілком виправдала себе програма подвійних із зарубіжними вишами дипломів. Десятки магістрів вдосконалюють свої знання у Франції чи Німеччині, понад сотня випускників захистили дипломи двома мовами та мають широкий вибір для подальшого фахового зростання.

У майбутньому вчений бачить КПІ лідером міжнародної освіти – потужним європейським науково-освітнім центром з високим рівнем кадрового потенціалу, ґрунтовною фундаментальною підготовкою студентів, куди залюбки приходять навчатися, працювати, приїжджають на конференції та стажування. А випускники пишаються приналежністю до великої КПІшної родини і гордо несуть по світу ім'я київського політехніка.

За вагомі наукові й педагогічні здобутки Юрія Івановича відзначено орденом Дружби народів та орденом «За заслуги» усіх трьох ступенів. Його також удостоєно звань кавалера і офіцера французького ордена Академічних пальм.

Колектив редакції газети «Київський політехнік» щиро вітає Юрія Івановича Якименка з визначним ювілеєм. Бажаємо міцного здоров’я, творчого довголіття, здійснення планів та ефективної співпраці задля розвитку улюбленого КПІ ім. Ігоря Сікорського.