20 березня виповнюється 75 років першому проректорові КПІ ім. Ігоря Сікорського Юрію Івановичу Якименку.

Відомий науковець, доктор технічних наук, професор, академік HAH України за спеціальністю «Електроніка в енергетиці», перший проректор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» – це все про нього. «Людина на своєму місці» – кажуть про нього. Він високопрофесійний фахівець, уважний і компетентний керівник, привітна і доброзичлива людина – політехнікам кількох поколінь здається, що Юрій Іванович був присутній у КПІ завжди. І дійсно, з університетом пов'язано майже шість десятиліть його життя.

Уперше Юрій Якименко переступив поріг Київської політехніки в 1963 році – відразу після того, як із золотою медаллю закінчив школу. «Початок 60-х минулого століття – час палких суперечок між «фізиками» і «ліриками», – згадує ювіляр. – Молоді люди намагалися зрозуміти, хто ж важливіший у суспільстві. Не оминули сумніви і мене. Та «фізика» перемогла, звабила новітня спеціальність на новоствореному факультеті радіоелектроніки в КПІ (нині – ФЕЛ) «Напівпровідники та діелектрики». Стати студентом на той час було непросто. На 125 місць першокурсників приймали лише 25 вступників, які не мали виробничого стажу. Конкурс серед них був 9 осіб на місце.

Зараховували до вишу за 8 показниками: шкільні оцінки з фізики й математики, плюс середня за атестат та ще й, звісно, п'ять іспитів: математика (письмова й усна), фізика, іноземна й українська мови. Пільг для медалістів не було».

У 1969 р. юнак з відзнакою закінчив КПІ. Куди рушати далі вагань не було: він вступає до аспірантури, після закінчення якої в 1972 р. розпочинає викладацьку діяльність – спочатку як асистент, потім стає доцентом, а згодом – і професором. У 1983 р. Ю.І. Якименко очолив факультет електронної техніки, у 1985 р. став завідувачем кафедри мікроелектроніки цього факультету, а в 1992 р. – першим проректором КПІ.

Наукову діяльність Юрія Івановича присвячено дослідженню актуальних фізико-технічних проблем, пов'язаних з розробкою та використанням електронних компонентів і систем для енергетики. До кола його наукових інтересів входять фізика матеріалів електроніки; аналіз і синтез електронних компонентів і систем для енергетики; розробка приладів і пристроїв електроніки для перетворення, передачі, зберігання, утилізації електроенергії та управління енергопотоками тощо. Одним із головних його досягнень у дослідницькій царині є розвиток нового наукового напряму зі створення широкого класу приладів і пристроїв на основі п'єзо- і сегнетоелектричних матеріалів. Він виконав комплекс наукових робіт з дослідження та оптимізації складу і технології матеріалів, результатом яких стало створення теорії та моделей нового класу приладів електроніки та енергетики на п'єзонапівпровідникових і п'єзодіелектричних структурах. Ці роботи лягли в підґрунтя технології отримання елементів і систем із заданими параметрами, що дозволило створити п'єзокерамічну компонентну базу нового класу приладів із якісно новими характеристиками. Винаходи Ю.І. Якименка в цій галузі захищені 35 авторськими свідоцтвами та патентами.

Діяльність очолюваного Юрієм Якименком наукового колективу дозволила в 1995 р. заснувати на кафедрі мікроелектроніки НТУУ «КПІ» Науково-дослідний інститут прикладної електроніки (з 2016 р. – НДІ електроніки та мікросистемної техніки). Нині це одна з провідних вітчизняних організацій у галузі розробки електронних компонентів, приладів і систем для енергетики, що реалізуються на вітчизняній технологічній базі та є конкурентоспроможними на світових ринках. В Україні лише цей НДІ розробляє та виготовляє захищені більш як 50 патентами провідних країн світу п'єзоелектричні двигуни та приводи на їх основі. Останніми роками в Інституті успішно розвивається і напрям з розробки мікроелектромеханічних систем і нанотехнологій.

Творчий доробок Юрія Івановича Якименка становить понад 250 наукових праць, серед яких 12 монографій та 15 підручників. Під його керівництвом захищено 12 кандидатських та одну докторську дисертацію.

Академік Ю.І. Якименко – заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державних премій України в галузі науки і техніки за створення нового класу п'єзоелектричних приладів (1987) та компонентної бази високоефективних мікрохвильових систем (2004), а також Премій HAH України ім. І.М. Францевича (1995) та ім. С.О. Лебедєва (2003).

Упродовж багатьох років Юрій Якименко очолював експертну раду ВАК України з електроніки, радіотехніки і телекомунікацій. Нині він є заступником голови Акредитаційної комісії України, членом Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки.

Ім’я академіка Якименка добре знане і за кордоном: його не раз запрошували читати лекції в зарубіжних університетах, він входить до складу оргкомітетів авторитетних міжнародних конференцій, є членом низки міжнародних організацій, у тому числі Міжнародної академії наук вищої школи, почесним членом Інституту інженерів електротехніки та електроніки США. Крім того, він відомий як експерт з наукових та освітніх програм Комісії Європейського співтовариства, є координатором міжнародних проєктів, зокрема з приєднання комп'ютерно-інформаційної мережі України до європейської мережі GEANT.

Ювіляр є визнаним ефективним організатором роботи вищої школи України. Щоб вивести КПІ в лідери міжнародної освіти, вважає він, потрібно, зокрема, мати відповідний кадровий потенціал: зберегти наукові школи та досвідчених викладачів з багатим практичним досвідом, створити умови для розвитку наукових шкіл через підготовку молодих кадрів, забезпечити широке взаємопроникнення навчальних програм магістр – доктор філософії.

А для того, щоб випускники університету і надалі користувалися попитом на ринку праці, за його активною участю, а часто – і з його ініціативи в КПІ ім. Ігоря Сікорського запроваджуються нові форми науково-освітньої діяльності: наскрізна підготовка з іноземних мов, поглиблене вивчення інформаційних технологій, можливість здобути другу вищу освіту тощо. Приміром, у науковому парку молоді дослідники долучаються до наукової діяльності і трансферу технологій. Створено спільні науково-освітні центри з провідними виробничими компаніями: Сіsсо, Моторола, Інтел, Боїнг, Рігаку та ін. Студенти практикуються на новітньому обладнанні, а згодом впроваджують та обслуговують цю техніку на виробництві. Цілком виправдала себе програма подвійних із зарубіжними вишами дипломів. Десятки магістрів вдосконалюють свої знання у Франції чи Німеччині, понад сотня випускників захистили дипломи двома мовами та мають широкий вибір для подальшого фахового зростання.

У майбутньому вчений бачить КПІ лідером міжнародної освіти – потужним європейським науково-освітнім центром з високим рівнем кадрового потенціалу, ґрунтовною фундаментальною підготовкою студентів, куди залюбки приходять навчатися, працювати, приїжджають на конференції та стажування. А випускники пишаються приналежністю до великої КПІшної родини і гордо несуть по світу ім'я київського політехніка.

За вагомі наукові й педагогічні здобутки Юрія Івановича відзначено орденом Дружби народів та орденом «За заслуги» усіх трьох ступенів. Його також удостоєно звань кавалера і офіцера французького ордена Академічних пальм.

Колектив редакції газети «Київський політехнік» щиро вітає Юрія Івановича Якименка з визначним ювілеєм. Бажаємо міцного здоров’я, творчого довголіття, здійснення планів та ефективної співпраці задля розвитку улюбленого КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Дата події