Юрій Іванович Якименко - академік НАН України за спеціальністю: електроніка в енергетиці, дата обрання: 04.02.2009; доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державних премій України, професор
тел.: 204-96-34
e-mail: yiy[at]kpi.ua

Народився 20 березня 1945 року в Києві. 1968 року закінчив факультет радіоелектроніки Київського політехнічного інституту і вступив до аспірантури.

Маючи неабиякий дослідницький хист й організаторські здібності, Юрій Іванович швидко знаходить свою нішу в науці. Це була молода на той час галузь — електроніка. Він успішно захищає кандидатську дисертацію, а потім і докторську. Починаючи з 1972 р. Ю. І. Якименко працює у Київському політехнічному інституті асистентом, доцентом, професором. Згодом очолює факультет електронної техніки, з 1985 р. завідує кафедрою мікроелектроніки. Від 1990 р. учений керує Науково-дослідним інститутом прикладної електроніки, а з 1992-го стає першим проректором університету.

Юрій Іванович зробив вагомий внесок у розвиток вітчизняної електроніки та інформатики, підготовку висококваліфікованих фахівців для цієї галузі. Він створив наукову школу з розробки п’єзо- та сегнето-електричних приладів, електронних компонентів і систем для енергетики, здійснив фундаментальні розробки нового класу мікрохвильових компонентів, інформаційних систем і мереж.

На рахунку вченого — понад 250 наукових праць, у тому числі 12 монографій та підручників. Він також отримав 35 патентів. Юрій Іванович — головний редактор науково-технічного журналу "Электроника и связь", член редакційних колегій або рад наукових часописів "Наукові вісті Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»" і "Управляющие системы и машины".

Професор Ю.І. Якименко є членом Комітету з Державних премій України у галузі науки і техніки, заступником голови постійно діючої Ради з розвитку електроніки при Голові Верховної Ради України, головою експертної ради ВАК з електроніки, радіотехніки та телекомунікацій, членом Державної акредитаційної комісії України.

Ю.І. Якименко — дійсний член ряду зарубіжних академій, почесний член Американського інституту інженерів електроніки та електротехніки, Заслужений діяч науки і техніки України.

Здобутки вченого і педагога відзначені державними нагородами: орденом Дружби народів, орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, медалями. Він — лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, а також академічної премії ім. І. М. Францевича.

Джерело інформації: Вісник НАН України. — 2005. — N 3.