Кафедра загальної та теоретичної фiзики (КЗТФ), ФМФ

Кафедра загальної та теоретичної фiзики (КЗТФ), Фізико-математичний факультет, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 7, пр-т Перемоги 37к, к.214, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 82 48,
Сайт:

Кафедра заснована у 1981 році, а її першим завідувачем був професор Володимир Дмитрович Тронько - знаний спеціаліст у галузі магніто-оптики та її застосувань для вимірювання сигналів різної природи. Він керував кафедрою до 1998 року, в якому кафедру очолив завідувач відділу нелінійної фізики конденсованих систем Інституту теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова НАН України, член-кореспондент НАН України Вадим Михайлович Локтєв - відомий у світі теоретик в галузі теорії твердого тіла, оптики, магнетизму, фізики низьких температур, зокрема макроскопічних квантових явищ та кріокристалів.

Колектив кафедри сумлінно працює над удосконаленням свого методичного рівня, щороку один - два викладачі підвищують свою кваліфікацію в інститутах НАН України, виконують певний обсяг наукових та науково-методичних робіт. Працюючи в галузі однієї з найважливіших природничих наук, яка відноситься до групи когнітивних, викладачі та співробітники кафедри загальної та теоретичної фізики фізико-математичного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського роблять все можливе, щоб молоді люди, які опановують інженерний фах в тій або іншій галузі науки, техніки або промисловості, знали і вміли якомога більше, щоб їх майбутня робота служила добробуту і процвітанню рідної України.