Кафедра загальної фiзики та фiзики твердого тiла (ЗФФТТ), ФМФ

Кафедра загальної фiзики та фiзики твердого тiла (ЗФФТТ), Фізико-математичний факультет, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 7, пр-т Перемоги 37к, к.205, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 81 24,
Електронна пошта: zfftt(at)yandex.ua
Сайт:
Соціальні мережі: FB

Кафедра фізики була створена у складі Київського політехнічного інституту одночасно з його створенням у 1889 році. Засновником кафедри був Георгій Георгійович Де-Метц. В 1982 році кафедра загальної фізики була поділена на три кафедри: кафедру загальної та експериментальної фізики, кафедру загальної та теоретичної фізики та кафедру загальної фізики і фізики твердого тіла (зав. кафедрою професор Бєлоус М.В.). З 1996 року кафедра загальної фізики та фізики твердого тіла (ЗФФТТ) входить до складу Фізико-математичного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Дослідження на кафедрі ЗФФТТ виконуються за пріоритетним напрямом “Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави” і підтримуються держбюджетним темами № 2603-ф - “Дослідження процесів локалізації і транспорту носіїв заряду в органічних напівпровідниках та їх наноструктурах”, 2604-ф - «Динаміка поверхні наночастинок в дифузійних режимах їх трансформації; розробка методів керованого синтезу та регулювання процесів самоорганізації нанооб’єктів », результати запланованих теоретичних досліджень проходять грунтовну апробацію в Clarkson University, NY, USA (Center of Advance Material Processing-CAMP) відповідно до договору про співробітництво між університетом та Clarkson University, який діє з 1 березня 2012 до 29 лютого 2016 р.

Основні напрямки наукової роботи кафедри ЗФФТТ:

  • методи квантової хімії для обчислення динаміки складних молекул;
  • чисельні методи визначення оптимальних режимів керованого синтезу наночастинок та поверхонь з бажаною морфологією;
  • методи стабілізації сигналу при оптичних комунікаціях в турбулентній зоні;
  • спектроскопія плівок та нанорозмірних композитів на основі кремнієво-органічних полімерів.
  • теоретичні і експериментальні дослідження оптичних, електрофізичних властивостей та поверхневих явищ напівпровідникових матеріалів, моделювання процесів самоорганізації нанорозмірних частинок;
  • розробка теоретичних основ та створення серії оптоелектронних приладів на основі напівпровідникових матеріалів;
  • новітні технології навчання, дистанційне навчання.

Викладачі, аспіранти та студенти кафедри беруть активну участь у проведенні наукових конференцій і фізичних олімпіад.

Згідно з договорами про співпрацю Center of Advanced Material Processing ( CAMP- Clarkson University, NY, USA) - KPI і Los Alamos National Laboratory ( LANL ), NM, USA - KPI студенти фізмату мають можливість продовжувати освіту і проходити стажування в цих наукових центрах. Кафедра проводить спільні дослідження з інститутами НАНУ.

Для забезпечення якісної підготовки абітурієнтів до проходження зовнішнього незалежного оцінювання з фізики, а також підтримки навчального процесу в технічному університеті створено сайт http://physics.kpi.ua/