Кафедра видавничої справи та редагування (ВСР), видавничо-поліграфічний інститут, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 8, вул. Янгеля, 1/37, к.74, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 85 45,
Електронна пошта: vpi-redaktor(at)ukr.net
Сайт:
Соціальні мережі: FB

Кафедра видавничої справи та редагування була організована 1959 року у складі Київського вечірнього факультету Українського поліграфічного інституту ім. І.Федорова. З 1966 р. кафедра продовжувала свою роботу як кафедра теорії та практики редагування, з 1975 р. − як секція кафедри мистецтва книги. З 1990 р кафедра ВСР перебуває у складі ВПФ КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Кафедра готує фахівців зі спеціальності 7.030203 «Видавнича справа та редагування» напряму «Журналістика».

На кафедрі провадиться підготовка редакторів для видавництв, редакційно-видавничих відділів, науково-технічних журналів і збірників, центрів науково-технічної інформації, відділів реклами та пропаганди, патентно-ліцензійних відділів та інших організацій. Кафедра ВСР веде науково-дослідну роботу по вивченню природи текстів і особливостей редакційної підготовки різноманітних видань за допомогою сучасних настільних редакційно-видавничих систем.

Основні напрями науково-технічної діяльності: вивчення природи текстів та особливостей редакційної підготовки різноманітних видань за допомогою сучасних настільних редакційно-видавничих систем.