Кафедра теоретичних основ радіотехніки (ТОР), РТФ

Кафедра теоретичних основ радіотехніки (ТОР), Радіотехнічний факультет, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 17, вул. Політехнічна 12, к.319, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 83 41, 204 86 20 ,
Сайт:

Кафедра теоретичних основ радіотехніки (ТОР) Радіотехнічного факультету є випусковою зі спеціальності «Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси» і в той же час здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів усіх спеціальностей радіотехнічного факультету з фундаментальних і базових дисциплін радіотехнічного профілю та низки прикладних радіотехнічних дисциплін: «Основи теорії кіл», «Основи радіоелектроніки», «Сигнали та процеси в радіотехніці», «Електродинаміка та поширення радіохвиль», «Пристрої НВЧ та антени», «Адаптивні системи оброблення сигналів», «Електромагнітна сумісність», «Супутникові інформаційні системи», Прикладна електродинаміки», «Радіоелектронні медичні системи та комплекси», «Основи метрології та радіовимірювань», «Основи технічної діагностики», «Сенсорні пристрої».

Кафедра має велику лабораторну базу, яка використовується як для виконання наукових досліджень, так і для навчального процесу.

На кафедрі ведеться значна науково-дослідна робота у багатьох сферах радіотехніки, зокрема в антенній техніці, пристроях надвисоких частот, сучасних супутникових інформаційних систем. До наукової роботи широко залучені студенти факультету. Багато з них є авторами та співавторами наукових статей та винаходів. Після закінчення факультету кращі випускники вступають до аспірантури.